Копии
 ПІБ  Відділення (підрозділ)  Телефон
Баб’як Н.І. Відділення новонароджених від матерів з екстрагенітальною патологією з ліжками сумісного перебування (на 50 ліжок)  483-22-31
Бадзюк Н.П. 2-ге акушерське відділення  483-22-31
Бакунець П.П. Відділення оперативної гінекології  483-53-63
Бакунець Ю.П. Відділення оперативної гінекології  483-53-63
Баранецька І.О. Відділення реабілітації репродуктивної функції жінок  483-47-41
Баранова В. В. Відділення відновлювального лікування та реабілітації для хворих жінок та дітей  483-90-85
Барзилович В.Д. Відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей з групою проблем алергії та імунореабілітації дітей  483-33-43
Бартєнєв С.Г. Відділення для дітей старшого віку з патологією органів дихання, травлення, ревматичними та алергічними захворюваннями (на 60 ліжок)  483-81-58
Бартєнєва Ю.Ю. Відділення для дітей старшого віку з патологією органів дихання, травлення, ревматичними та алергічними захворюваннями (на 60 ліжок)  483-81-58
Басараба Н.М. Відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку  483-81-17
Бельська О.А. Відділення хвороб сполучної тканини у дітей з групою психосоматики та психотерапії дітей  483-81-58
Березенко В.С. Відділення дитячої гепатології з науковим Центром дитячої гепатології  483-07-55
Близнюк З.В. Лабораторія клінічної фармакології, ендокринології та біохімії  483-62-55
Бондаренко М.М. Відділення планування сім’ї та оперативної реабілітації репродуктивної функції жінок (на 30 ліжок) жінок  483-38-61
Бондаренко О.М. Відділення патології вагітності та пологів  483-90-81
Борисюк О.Ю. Відділення планування сім’ї  483-84-23
Бражук М.В. Відділення планування сім’ї та оперативної реабілітації репродуктивної функції жінок (на 30 ліжок) жінок  483-38-61
Букулова Н.Ю. Відділення проблем захворювань органів травлення у дітей  483-62-32
Бутенко Л.П. Вiддiлення акушерських проблем екстрагенiтальноï патологiї  483-90-69
Буткова О.І. Відділення патології вагітності та пологів  483-90-81
 ПІБ  Відділення (підрозділ)  Телефон
Гаєвська Г.В. Пологове відділення для вагітних з акушерською патологією (на 75 ліжок)  483-80-59
Гайдай С.С. Відділення психоневрології для дітей перших трьох років з перинатальними ураженнями нервової системи. (на 35 ліжок)  483-62-24
Гайдучик Г.А. Відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку  483-81-17
Гизенко Д.М. Відділення анестезіології з палатами для реанімації та інтенсивної терапії дитячих відділень (на 6 ліжок)  483-62-47
Гладишко О.П. Відділення анестезіології з палатами для реанімації та інтенсивної терапії дитячих відділень (на 6 ліжок)  483-62-47
Грегуль Н.О. Відділення відновлювального лікування та реабілітації для хворих жінок та дітей  483-90-85
Головченко О.В. Відділення променевої діагностики та пренатальної кардіології  483-14-46
Голопапа Г.В. Відділення анестезіології з палатами для реанімації та інтенсивної терапії дитячих відділень (на 6 ліжок)  483-62-47
Гончаренко Н.А. Відділення інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей (на 9 ліжок)  483-58-43
Горбань Н.Є. Відділення планування сім’ї  483-84-23
Григорович Л.В. Жіноча консультація з кабінетом планування сім’ї  483-91-76
Гринь О.Є. Відділення акушерської ендокринології та патології розвитку плода  483-97-00
Грицай І.М. Вiддiлення внутрішньої патології вагiтних  483-61-67
Грідіна Т.А. Відділення променевої діагностики та пренатальної кардіології  483-14-46
 ПІБ  Відділення (підрозділ)  Телефон
Давидова Ю.В. Вiддiлення акушерських проблем екстрагенiтальноï патологiї  483-90-69
Даниленко О.Г. Відділення реабілітації репродуктивної функції жінок  483-47-41
Деменіна Н.К. Відділення профілактики та лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві  483-90-65
Денисова М.Ф. Відділення проблем захворювань органів травлення у дітей  483-62-32
Джам О.П. Відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей  483-22-80
Дзюба О.М. Відділення променевої діагностики та пренатальної кардіології  483-14-46
Диба М.Б. Відділення дитячої гепатології з науковим Центром дитячої гепатології  483-07-55
Дідик М.М. Кабінет планування сім’ї  483-91-76
Доброчинська Л.І. Лабораторія вірусології  483-92-63
Донськой Б.В. Лабораторія імунології з науковою групою вірусології  483-90-61
Дорошенко О.О. Відділення проблем захворювань органів травлення у дітей  483-62-32
Дронов О.І. Відділення оперативної гінекології  483-53-63
Дронова В.Л. Відділення оперативної гінекології  483-53-63
Дубенко О.Д. Відділення реабілітації репродуктивної функції жінок  483-47-41
Дубров С.О. Вiддiлення акушерських проблем екстрагенiтальноï патологiї  483-90-69
Дубчак А.Є. Відділення реабілітації репродуктивної функції жінок  483-47-41
Дуда К.М. Вiддiлення внутрішньої патології вагiтних  483-61-67
Дудка І.В. Відділення хвороб сполучної тканини у дітей з групою психосоматики та психотерапії дітей  483-81-58
Дюкарева С.В. Відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку  483-81-17
 ПІБ  Відділення (підрозділ)  Телефон
Калюта А.О. Відділення планування сім’ї  483-84-23
Каспрук О.В. Відділення постінтенсивного догляду, виходжування та реабілітації новонароджених ( на 15 ліжок)  483-58-43
Касянчук Н.Р. Лабораторія клінічної фармакології, ендокринології та біохімії  483-62-55
Кацалап О.М. Лабораторія мікробіології  483-92-63
Квашніна Л.В. Дитячий консультативно-діагностичний центр з відділенням здорової дитини з денним стаціонаром на (3 ліжка)  483-90-56
Килихевич С.М. Лабораторія патоморфології  483-16-12
Кирилова Л.Г Відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями  483-62-24
Кирильчук М.Є. Вiддiлення внутрішньої патології вагiтних  483-61-67
Коблош Н.Д. Жіноча консультація з кабінетом планування сім’ї  483-91-76
Коваленко Г.Б. Відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку  483-81-17
Коваленко Т.М. Відділення патології вагітності та пологів  483-90-81
Коваль С.Д. Вiддiлення внутрішньої патології вагiтних  483-61-67
Ковальчук А.А. Відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку  483-81-17
Колесніченко І.С. Відділення планування сім’ї та оперативної реабілітації репродуктивної функції жінок (на 30 ліжок) жінок  483-38-61
Коломієць О.В. Відділення оперативної гінекології  483-53-63
Колос О.В. Лабораторія клінічної фармакології, ендокринології та біохімії  483-62-55
Корнієнко С.М. Відділення оперативної гінекології  483-53-63
Кондратюк В.К. Відділення планування сім’ї  483-84-23
Кондратенкова Т.В. Відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей з групою проблем алергії та імунореабілітації дітей  483-33-43
Кондрашина О.М. Відділення постінтенсивного догляду, виходжування та реабілітації новонароджених ( на 15 ліжок)  483-58-43
Корнацька А.Г. Відділення реабілітації репродуктивної функції жінок  483-47-41
Коцовський В.В. Відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей  483-22-80
Крат В.В. Відділення дитячої гепатології з науковим Центром дитячої гепатології  483-07-55
Крищук С.Ю. Лабораторія мікробіології  483-92-63
Кулікова Т.В. Лабораторія мікробіології  483-92-63
 ПІБ  Відділення (підрозділ)  Телефон
Мазур Т.М. Відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології  483-80-59
Маркевич О.В. Відділення анестезіології з палатами для реанімації та інтенсивної терапії дитячих відділень (на 6 ліжок)  483-62-47
Марушко Т.Л. Відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку  483-81-17
Масальська М.Ю. Відділення акушерської ендокринології та патології розвитку плода  483-97-00
Матвєєва С.Ю. Відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей з групою проблем алергії та імунореабілітації дітей  483-33-43
Матвієнко І.М. Дитячий консультативно-діагностичний центр з відділенням здорової дитини з денним стаціонаром на (3 ліжка)  483-90-56
Матяшова О.І. Лабораторія мікробіології  483-92-63
Медведенко Г.Ф. Відділення променевої діагностики та пренатальної кардіології  483-14-46
Медведь В.І. Вiддiлення внутрішньої патології вагiтних  483-61-67
Мигур М.Ю. Відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей  483-22-80
Михайлюк Х.З. Відділення дитячої гепатології з науковим Центром дитячої гепатології  483-07-55
Мілєвський О.В. Відділення профілактики та лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві  483-90-65
Мірошников О.О. Відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями  483-62-24
Місник В.П. Відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку  483-81-17
Могілєвська С.І. Відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології  483-80-59
Мокрик О.М. Відділення оперативної гінекології  483-53-63
Музика Н.М. Відділення для дітей старшого віку з патологією органів дихання, травлення, ревматичними та алергічними захворюваннями (на 60 ліжок)  483-81-58
Муквіч О.М. Відділення хвороб сполучної тканини у дітей з групою психосоматики та психотерапії дітей  483-81-58
 ПІБ  Відділення (підрозділ)  Телефон
Павлова О.М. Пологове відділення для вагітних з акушерською патологією (на 75 ліжок)  483-80-59
Палкіна І.С. Відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей  483-62-28
Петербурзька В. Ф. Відділення планування сім’ї  483-84-23
Пілюгіна Б.В. Відділення для дітей старшого віку з патологією органів дихання, травлення, ревматичними та алергічними захворюваннями (на 60 ліжок)  483-81-58
Подольський В.В. Відділення проблем здоров’я жінок фертильного віку (на 15 ліжок)(наука)  484-40-64
Подольський Вол.В. Відділення проблем здоров’я жінки фертильного віку (на 15 ліжок)  484-40-64
Подольський Вол.Вас. 2-ге акушерське відділення  483-22-31
Пономаренко М.В. Відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей  483-62-28
Пономаренко О.П. Відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей  483-62-28
Пономарьова І.Г. Лабораторія мікробіології  483-92-63
Пупишева Т.І. Вiддiлення внутрішньої патології вагiтних  483-61-67
Пустовалова О. І. Лабораторія патоморфології  483-16-12
Пушкарьова Т.М. Відділення хвороб сполучної тканини у дітей з групою психосоматики та психотерапії дітей  483-92-63
 ПІБ  Відділення (підрозділ)  Телефон
Савка Т.Р. Вiддiлення внутрішньої патології вагiтних  483-61-67
Самусь Т.І. Відділення постінтенсивного догляду, виходжування та реабілітації новонароджених ( на 15 ліжок)  483-58-43
Семіног А.Б. Відділення відновлювального лікування та реабілітації для хворих жінок та дітей  483-90-85
Сердюк А.С. Відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей  483-22-80
Сєрікова Н.В. Кабінет ендокринної гінекології з денним стаціонаром (на 3 ліжка)  483-93-31
Синицька Г.Г. Відділення постінтенсивного догляду, виходжування та реабілітації новонароджених ( на 15 ліжок)  483-58-43
Сілаєва Л.Ю. Відділення психоневрології для дітей перших трьох років з перинатальними ураженнями нервової системи. (на 35 ліжок)  483-62-24
Скиба О.С. Відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей  483-22-80
Скибан Г.В. Дитячий консультативно-діагностичний центр з відділенням здорової дитини з денним стаціонаром на (3 ліжка)  483-90-56
Скрипниченко Т.С. Відділення анестезіології з палатами для реанімації та інтенсивної терапії дитячих відділень (на 6 ліжок)  483-62-47
Скрипченко Н.Я. Відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології  483-80-59
Слєпов О. К. Відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей  483-22-80
Слободян Ю.В. 2-ге акушерське відділення  483-22-31
Смірнова О.А. Відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей з групою проблем алергії та імунореабілітації дітей  483-33-43
Солодущенко В.В. Відділення променевої діагностики та пренатальної кардіології  483-14-46
Солорєва В.В. Відділення оперативної гінекології  483-53-63
Сорока В.П. Відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей  483-22-80
Стамболi (Галазюк) Л.В. Лабораторія імунології з науковою групою вірусології  483-90-61
Степаніщев А. Б. Жіноча консультація з кабінетом планування сім’ї  483-91-76
Степанов А.О. Лабораторія патоморфології  483-16-12
Степанова Л.С. Відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей з групою проблем алергії та імунореабілітації дітей  483-33-43
Степура Н.Б. Вiддiлення внутрішньої патології вагiтних  483-61-67
Стратійчук А.Г. Лабораторія патоморфології  483-16-12
Стрижак С.К. Лабораторія клінічної фармакології, ендокринології та біохімії  483-62-55
Счастлива В.О. Відділення новонароджених від матерів з екстрагенітальною патологією з ліжками сумісного перебування ( на 50 ліжок)  483-63-44
Сюдмак О.Р. Відділення патології вагітності та пологів  483-90-81
 ПІБ  Відділення (підрозділ)  Телефон
Табачнікова Є.Ю. Відділення анестезіології з палатами для реанімації та інтенсивної терапії дитячих відділень (на 6 ліжок)  483-62-47
Тарасюк Б.А. Відділення променевої діагностики та пренатальної кардіології  483-14-46
Тарнавська А.О. Вiддiлення акушерських проблем екстрагенiтальноï патологiї  483-90-69
Теслюк Р.С. Відділення оперативної гінекології  483-53-63
Тетерін В.В. Кабінет “проблем охорони здоров’я жінки” з денним стаціонаром (на 4 ліжка)  483-91-25
Тимофеєва А.Ю. Лабораторія мікробіології  483-92-63
Тиха В.Г. Пологове відділення для вагітних з акушерською патологією (на 75 ліжок)  483-80-59
Ткалик О.М. Відділення дитячої гепатології з науковим Центром дитячої гепатології  483-07-55
Ткаченко В.Б. Відділення наукових проблем невиношування вагітності  483-80-59
Ткачук Л.І. Відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями  483-62-24
Толкач С.І. Відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей з групою проблем алергії та імунореабілітації дітей  483-33-43
Толкач С.М. Відділення наукових проблем невиношування вагітності  483-80-59
Трохимович О.В. Відділення планування сім’ї  483-84-23
Туманова Л.Є. Відділення профілактики та лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві  483-90-65