Відділення медичних проблем здорової дитини та преморбідних станів

Завідувач – доктор медичних наук, професор, Квашніна Людмила Вікторівна, яка очолює відділення з часу його заснування.


У відділенні працюють 7 наукових співробітників, з яких 1 професор та 6 кандидатів медичних наук .

Основні напрями наукової та практичної діяльності:

– розробка комплексних критеріїв оцінки і системи моніторингу здоров’я дитячого населення;

– вивчення особливостей адаптаційно-резервних можливостей дитячого організму до дії екологічних, соціальних, біологічних чинників зовнішнього середовища;

– створення прогностичних алгоритмів та схем ранньої диференційованої профілактики знижених функціональних резервів дитячого організму на етапі донозологічних станів;

– розробка нормативів основних систем організму як на популяційному, так і на індивідуальному рівні;

– дослідження адаптаційних можливостей дитячого організму з урахуванням індивідуально-типологічних характеристик дитини в процесі її розвитку;

– відновлення адаптаційних можливостей дитячого організму при порушеннях адаптації внаслідок стресогенних навантажень;

– проведення заходів по формуванню здорового способу життя на базі сім’ї та загальноосвітніх закладів;

– вивчення забезпеченості вітаміном D та його вплив на стан здоров’я та перебіг соматичної патології у дітей;

– медичне консультування дітей та їх батьків, санітарно-просвітницька робота;

– відділення є базою НМАПО ім. Л.П. Шупика МОЗ України;

При відділенні працює денний стаціонар де проходять обстеження та реабілітацію діти з преморобідними станами.