СТАТУТ

С Т А Т У Т

ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ
«ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.М.ЛУК’ЯНОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»

Ідентифікаційний код 02012022

(нова редакція)

Київ – 2018

1. Загальні положення
1.1.Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової Національної академії медичних наук України» (надалі – Інститут) є державною установою, яка заснована на державній власності і відноситься до відання Національної академії медичних наук України (надалі – НАМН України).
Інститут засновано згідно з Постановою Ради Народних Комісарів Української РСР № 79 від 10.03.1929 р. під назвою Український науково-дослідний інститут охорони материнства і дитинства (ОХМАТДИТ) за рішенням колегії Наркомату охорони здоров’я УРСР.
З 1965 р. — існував як Київський науково-дослідний інститут педіатрії, акушерства і гіне¬кології МОЗ України.
З організацією у лютому 1993 р. Академії медичних наук України Інститут увійшов до її складу як Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України. Інститут є правонаступником Українського НДІ педіатрії, акушерства та гінекології МОЗ України.
Інститут прийнятий до складу АМН України згідно наказу АМН України № 12 від 29.09.1993 р. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.1993 р. № 211 “Про Академію медичних наук України” та постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1993 р. № 263 “Про доповнення пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 22.03. 1993 р. № 211.
1.2. Інститут діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії медичних наук України та власного Статуту, який затверджується Президією НАМН України.
1.3.Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Інститутом лише після їх отримання.
1.4. Інститут реорганізується та ліквідується за рішенням Президії НАМН України.

З поновою версією можно ознайомитись за посиланням https://ipag-kiev.org.ua