Політика у сфері якості

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»

Політика у сфері якості

Державної установи “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України”

Наша місія – надавати висококваліфіковану медичну допомогу в галузі материнства та дитинства і сприяти  створенню здорової і щасливої сім’ї!

Державна установа “Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України” (далі –Установи) вже понад 80 років є провідним потужним науково-практичним закладом в галузі охорони здоров’я матері та дитини.

Основною метою діяльності клінічних підрозділів Установи (далі – Клініка Установи) є вирішення першочергових питань щодо забезпечення найціннішого, що є в державі – життя і здоров’я дітей та збереження безпечного материнства.

Ми є заключною і головною інстанцією, де надається медична допомога найважчій категорії хворих дітей та вагітних, які прибувають до нас  зі всіх областей України.

У Клініці Установи розроблена, впроваджена та функціонує система управління якістю відповідно до ДСТУ ІSО 9001:2015.

Пріоритети діяльності:

  • збереження, відновлення та примноження здоров`я наших пацієнтів;
  • якість медичної допомоги – основа діяльності  всіх процесів клініки;
  • міжнародне співробітництво у проведенні наукових досліджень та обґрунтуванні практичних заходів, які спрямовані на забезпечення якості надання медичної допомоги пацієнтам.

При реалізації пріоритетів дотримуємося таких принципів діяльності:

  • Ми маємо найбільший досвід щодо встановлення, поширення і застосування найкращих результатів.
  • Нас відрізняє професіоналізм – наші спеціалісти проходять навчання не лише в Україні, а і в провідних клініках світу.
  • Ми вдосконалюємося кожен день, модернізуючи обладнання та розширюючи можливості лікувально-діагностичних процесів.
  • Ми чітко визначаємо цілі які спрямовані на постійний розвиток і вдосконалення нашої роботи — щоб ми могли надати комплексну медичну допомогу, яка повністю задовольняє вимоги пацієнтів.
  • Ми займаємось актуальними проблемами щодо збереження здоров’я жінок та дітей.

Реалізація пріоритетів досягається через:

– створення сучасної,оперативної системи зворотного зв’язку з пацієнтами та іншими зацікавленими сторонами з  визначенням і розумінням їх потреб;

– ознайомлення персоналу із суттю Політики у сфері якості та залучення його до досягнення поставлених цілей;

– поліпшення процесів системи управління якістю Клініки Установи згідно з вимогами
ДСТУ ISО 9001:2015 на основі ризик-орієнтовного мислення;

– прийняття рішень на основі результатів аналізу даних і фактичної інформації;

– проведення систематичного критичного аналізування  функціонування системи управління якістю.

Керівництво Установи бере на себе відповідальність за реалізацію Політики у сфері якості, забезпеченість ресурсами для досягнення встановлених цілей.

 Головний лікар Інституту                                      Л.Ф. Слєпова

                                                                      

« 8 » листопада 2017 року