Благодійність

Благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. Специфічними формами благодійництва є меценатство і спонсорство. Це діяльність, завдяки якій громадські та приватні ресурси та майно добровільно спрямовуються їхніми власниками для допомоги окремим соціально незахищеним групам людей, вирішення суспільних проблем, а також поліпшення умов громадського життя. Така підтримка надається не тільки біднякам, які живуть у злиднях, а й тим людям (громадським активістам, фахівцям, представникам творчих професій, учням і студентам) та некомерційним і неполітичним організаціям, котрі відчувають нестачу в коштах для вирішення індивідуальних, професійних, культурних, суспільних завдань та життя суспільства.

Благодійництво та благодійна діяльність здійснюються у таких основних напрямах:

  • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища;
  • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів; подання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, у результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків, а також жертвам репресій, біженцям;
  • сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, учням; сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
  • подання допомоги талановитій творчій молоді;
  • сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
  • подання допомоги у розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
  • сприяння розвитку природно-заповідного фонду та природоохоронної справи;
  • сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
  • сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям.

Конкретні напрями благодійництва та благодійної діяльності визначаються благодійниками і статутами (положеннями) благодійних організацій.

Закони та постанови, які регламентують благодійну діяльність для медичних та наукових установ:

Закон України: Про благодійництво та благодійні організації (zakon_ukra_ni_pro_blagod_ynictvo)

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222: Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування (postanova_KMU)

НАКАЗ МОЗ N 848 від 25.07.2017 Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я (nakaz_moz

Додаток до наказу Міністерства охорони здоров’я України _25.07.2017     848

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб

   ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук‘янової НАМН України» за І, ІІ, III квартали 2020 року

найменування закладу охорони здоров’я

Завантажити файл

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб   

   ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук‘янової НАМН України» за І, ІІ квартал 2021 року

Завантажити файл

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб   

   ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук‘янової НАМН України» за І, ІІ, ІІІ квартал 2021 року

 

Завантажити файл

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб   

   ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук‘янової НАМН України» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартал 2021 року

Завантажити файл

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб   

   ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук‘янової НАМН України» за І, ІІ квартал 2022 року

Завантажити файл

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб   

   ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук‘янової НАМН України» за І, ІІ, ІІІ квартал 2022 року

Завантажити файл

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб   

   ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук‘янової НАМН України» за І, ІІ, ІІІ, IV квартал 2022 року

Завантажити файл

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб   

   ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук‘янової НАМН України» за І квартал 2023 року

Завантажити файл

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб   

   ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук‘янової НАМН України» за І, ІІ квартал 2023 року

Завантажити файл

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб   

   ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук‘янової НАМН України» за І, ІІ, ІІІ квартал 2023 року

Завантажити файл

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб   

   ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук‘янової НАМН України» за І, ІІ, ІІІ, ІV квартал 2023 року

Завантажити файл

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб   

   ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук‘янової НАМН України» за І, ІІ квартал 2024 року

Завантажити файл