Міжнародна діяльність

Міжнародна наукова діяльність інституту була спрямована в наступних напрямках: 

  • визначення пріоритетних тенденцій розвитку світової  медичної науки в галузі педіатрії, акушерства та гінекології;
  • проведення на високому науковому та методичному рівні міжнародних наукових форумів, висвітлення результатів фундаментальних і прикладних досліджень на міжнародних конгресах, симпозіумах та в зарубіжних фахових виданнях;
  • сприяння інтеграції академічної, університетської та галузевої медичної наук в Україні з виходом в міжнародний науковий простір.

Відділення міжнародних наукових зв’язків постійно тісно співпрацює з відповідним Департаментом Національної Академії медичних наук України, відділеннями міжнародних зв’язків інших наукових установ НАМН України та МОЗ України, міжнародними фондами та громадськими організаціями, секретаріатами міжнародних наукових та медичних товариств, асоціацій, федерацій.

Згідно з принципами, обґрунтованими директором інституту, академіком НАМН України Ю.Г.Антипкіним, обмін досвідом співробітників інституту під час закордонних відряджень став корисним та значущим для подальшого розвитку медичної науки в нашій державі. Вивчення досягнень світової медичної науки, новітніх технологій лікування за кордоном у співставленні з вітчизняними розробками дозволило розробити власні найефективніші медичні методики та науково обґрунтувати необхідні рекомендації для національної системи охорони здоров’я в акушерстві, гінекології, перинатології та педіатрії.

На підставі результатів досліджень, проведених сумісно із закордонними спеціалістами, були розкриті окремі ланки патогенезу різних захворювань у жінок та дітей, вдосконалено діагностичні та лікувальні заходи, розроблено та впроваджено в практику сучасні стандарти надання медичної допомоги в галузі перинатології, педіатрії, акушерства і гінекології та протоколи супроводу здорової дитини згідно з європейськими та світовими вимогами. Всі ці розробки мають суттєве значення для розвитку медичної науки та практики в Україні.

Міжнародна наукова діяльність інституту була спрямована на виконання нових етапів програми “Children of 90-th ELSPAC”, а також розпочато роботу по виконанню сумісних з іноземними фахівцями досліджень з таких актуальних напрямів, як перинатальна психологія та профілактика передчасних пологів.