Атестаційна комісія

 Затверджено наказом НАМН

 від 21.03.2016 р. № 28

Положення про порядок проведення атестації

лікарів і науковців установ Національної академії медичних наук

 1. Атестаційна комісія Національної Академії медичних наук в своїй роботі керується “Положенням про порядок проведення атестації лікарів”, яке затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я № 359 від 19.12.1997 р., зі змінами, згідно Наказів МОЗ № 221 від 19.05.2003 р., №333 від 06.07.2005 р., №588 від 12.08.2009 р., № 484 від 07.07.2009 р., №650 від 02.10.2015 р.
 2. Номенклатура  лікарських  спеціальностей, з  яких проводиться  атестація, затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я № 359 від 19.12.1997 р. зі змінами, згідно Наказу МОЗ № 333 від 06.07.2005 р. та № 122 від 12.03.2008 р.
 3. Лікарі і наукові співробітники, які повинні  пройти атестацію на присвоєння ( підтвердження) кваліфікаційної категорії, подають  в атестаційну комісію документи, згідно затвердженого переліку (додаток 3).

 Склад Атестаційної комісії: 

Голова Атестаційної комісії НАМН - Лазоришинець В.В., член-кореспондент НАМН,  директор ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН».

Заступники Голови Атестаційної  комісії НАМН:

 • Антипкін Ю.Г., академік НАМН, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН»;
 • Петриченко О.О., доктор медичних наук, заступник начальника лікувально-організаційного управління НАМН.

Секретар     Атестаційної    комісії    НАМН  -  Тураєва Н.М.,   кандидат медичних наук,       старший      науковий      співробітник       лікувально-організаційного   управління НАМН.

Підкомісія з атестації фахівців хірургічного профілю та з організації охорони здоров’я:

Педаченко Є.Г., академік НАМН , директор ДУ «Інститут  нейрохірургії НАМН»;

Гайко Г.В., академік НАМН, директор ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН»;

Татарчук Т.Ф. , член-кор. НАМН, заступник директора ДУ «Інститут педіатрії,акушерства та гінекології НАМН»;

Шкробанець І.Д., професор, начальник лікувально-організаційного управління    НАМН;

Усенко О.Ю., професор, директор ДУ «Національний інститут  хірургії та трансплантології НАМН»;

Мазур А.П., професор, завідувач відділом ДУ ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології НАМН»;

Скиба В.Я. , професор, заступник директора      ДУ «Інститут  стоматології НАМН»;

Дзюрак В.С., професор,  головний науковий співробітник     ДУ «Інститут урології НАМН»;

Суслов В.В.,  професор, головний науковий співробітник     ДУ «Інститут урології НАМН»;

Бушуєва Н.М., доктор медичних наук , старший науковий співробітник ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії НАМН»;

Чемеркін О.С., головний лікар ДУ  «Інститут отоларингології НАМН».

 

Підкомісія з атестації фахівців  терапевтичного профілю, функціональної, променевої та лабораторної діагностики:

Фещенко Ю.І., академік НАМН, директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології НАМН»;

Коркушко О.В., академік НАМН, завідувач відділом ДУ «Інститут геронтології НАМН»;

Дикан І.М., член-кореспондент НАМН, директор ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики;

Колесник М.О., член-кореспондент НАМН, директор ДУ «Інститут нефрології НАМН»;

Задорожна В.І., професор, директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМН»;

Тимченко А.С., професор, директор ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН;

Карабань І.М., професор, завідувач відділом ДУ  «Інститут геронтології НАМН»;

Логановський К.М., професор, завідувач відділом ДУ ««Національний науковий центр    радіаційної    медицини НАМН»;

Горовенко Н.Г., член-кореспондент НАМН, завідувач лабораторією ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН»;

Корнацький В.М., професор, заступник директора  ДУ «ННЦ «Інститут кардіології НАМН»;

Калюжна Л.Д., д.мед.н., професор кафедри дерматології та венерології НМАПО;

Гавриленко Т.І., професор, завідувач лабораторією  ДУ ННЦ «Інститут кардіології НАМН»;

Задорожна Т.Д. професор, завідувач лабораторії ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН»;

Клименко С.В.,  доктор медичних наук, завідувач відділом ДУ «Національний науковий центр   радіаційної медицини НАМН»;

Орленко В.Л.,    доктор медичних наук, завідувач відділом ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин».

Перелік документів, необхідних для подання в атестаційну комісію НАМН

 1. Заповнений атестаційний листок.
 2. Заява.

Зразок         Голові атестаційної комісії НАМН

                        члену-кор.НАМН    Лазоришинцю В.В.

 

від _______________________________

                                          Заява

Прошу проатестувати мене на присвоєння (підтвердження) вищої (І, ІІ) кваліфікаційної категорії за спеціальністю _________________________

Підпис, дата

 1. Клопотання установи.
 2. Характеристика.
 3. Звіт за 3 роки - до 20 арк., затверджений керівником установи
 4. Рецензія на звіт.
 5. Перелік наукових праць, затверджений вченим секретарем.
 6. Для присвоєння (підтвердження) вищої категорії – відгук Асоціації (Товариства) лікарів відповідного профілю.
 7. Копія диплому про освіту.
 8. Копія трудової книжки.
 9. Копія сертифікату лікаря-спеціаліста.
 10. Копія свідоцтва про наявність категорії.
 11. Копія к.м.н. (д.м.н.)
 12. Копія посвідчення про проходження останнього ПАЦ, оригінал свідоцтва про складання іспиту.
 13. Посвідчення про проходження  останніх курсів підвищення кваліфікації.
 14. Фото 1 шт. (3х4)
 15. При атестації на   підтвердження  категорії  без   проходження передатестаційного циклу подаються документи про наявність необхідних   балів,  відповідно до Шкали значень різних видів діяльності за звітний  період,     згідно   Наказу   МОЗ   № 484   від 07.07.2009 р.

Копії всіх документів - завірені у відділі кадрів установи.

Всі документи - підписані керівником установи і затверджені печаткою.