Докторантура та аспірантура

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

 

Зразки документів до Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

 

Положення про комісію з перевірки первинної документації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

 

Порядок перевірки академічних текстів

Вимоги до оформлення дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

 

Перелік документів, які необхідно надати до наукової частини інститут для утворення разової спеціалізованої вченої ради