Докторантура та аспірантура

  • Рецензії:
  1. рецензія Венцківська І.Б.
  2. рецензія Грищенко О.В.
  3. рецензія Крючко Т.О.
  4. рецензія Волосовець О.П.

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

 

Зразки документів до Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

 

Положення про комісію з перевірки первинної документації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

 

Порядок перевірки академічних текстів

 

Вимоги до оформлення дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

 

Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка (Diploma supplement) 

 

Перелік документів, які необхідно надати до наукової частини Інституту для утворення разової спеціалізованої вченої ради

 

Посилання, за якими можливо накладення електронного підпису:

 Дія. Підписання документів (https://diia.gov.ua/services/pidpisannya-dokumentiv)

 –        Алгоритм (переглянути в PDF

 

Центральний засвідчувальний орган (czo.gov.ua)( https://czo.gov.ua/sign)

 –        Алгоритм (переглянути в PDF

 

ЕТАПИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

 

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

 

Перелік документів, необхідних для отримання витягу з протоколу засідання постійно діючої ради з оцінки наукової новизни, теоретичного та практичного значення результатів дисертаційних та науково-дослідних робіт