Перелік документів, необхідних для подання в атестаційну комісію НАМН

При атестації  на підтвердження категорії без проходження передатестаційного циклу подаються документи про наявність необхідних балів відповідно до Шкали значень річних видів діяльності за звітний період,   згідно   Наказу   МОЗ   № 484   від 07.07.2009 р

Лікарі і наукові співробітники, які повинні  пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, подають  в атестаційну комісію документи, згідно затвердженого переліку. Копії всіх документів повинні бути завірені у відділі кадрів установи. Всі документи повинні бути підписані керівником установи і затверджені печаткою.

 1. Атестаційний лист (скачати atestat_lyst)
 2. Заява. (скачати zajva_ates)
 3. Клопотання установи.
 4. Характеристика.
 5. Звіт за 3 роки – до 20 арк. (затверджений керівником установи).
 6. Рецензія на звіт (завірений підпис рецензента).
 7. Перелік наукових праць, якщо є (завірений вченим секретарем установи).
 8. Для присвоєння (підтвердження) вищої категорії – відгук Асоціації (Товариства) лікарів відповідного профілю.
 9. Копія диплому про освіту.
 10. Копія трудової книжки.
 11. Копія сертифікату лікаря-спеціаліста.
 12. Копія свідоцтва про наявність категорії.
 13. Копія к.м.н. (д.м.н.)
 14. Копії свідоцтв про проходження курсів за останні 5 років (згідно Наказу МОЗ № 484 від 07.07.2009 р.).
 15. Копія посвідчення про проходження ПАЦ.
 16. Оригінал свідоцтва про складання іспиту.
 17. Фото 1 шт. (3х4)