Історія


Інститут було створено 10 березня 1929 року.

За часи його існування директорами інституту були:
Бендерська Б.О. (1929-1933 рр.),
Буйко П.М. (1933-1934 рр.),
Турова Ф.Д. (1934-1941рр.),
Хохол О.М. (1941-1945 рр.),
Бурова М.Д. (1950-1959 рр.).

В розбудові інституту велику роль здійснили директори: профессор Пап О.Г. (1945-1950, 1959-1979 рр.) та всесвітньо відомий вчений і організатор, академік Лук’янова О.М. (1979-2005 рр.).

papПонад чверть століття, з 1945 р. і до останніх днів свого життя, інститут очолював доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Пап О.Г. Під його керівництвом колектив інституту досягнув значних успіхів у розв’язанні актуальних проблем охорони материнства і дитинства, впровадженні наукових досягнень у практику охорони здоров’я, підготовці висококваліфікованих кадрів. Багато років свого життя Пап О.Г. присвятив удосконаленню системи
організації акушерсько-гінекологічної служби в Україні, що обумовило значне поліпшення якості надання медичної допомоги жінкам, вагітним та дітям.

LukЗ 1979 по 2005 рр. інститут очолювала академік НАН України, НАМН України і РАМН, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державних премій Лук’янова О.М. Весь свій досвід, натхнення та сенс життя Лук’янова О.М. присвятила інституту, в якому вона працювала більше шестидесяти років. В керівництві інституту Лук’янова О.М. була близько сорока років і очолювала його більше чверті століття. Наукова та громадська діяльність Лук’янової О.М. відзначені багатьма державними нагородами.

З 2005 року і по сьогодні директором інституту є академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член Американської академії педіатрів Антипкін Ю.Г.
Впродовж багатьох років інститут є провідною науково-практичною установою в Україні в галузі охорони здоров’я жіночого та дитячого населення.
Науковий потенціал інституту складає 162 наукових співробітників, з яких 47 докторів наук, в тому числі 1 академік, 3 члени-кореспонденти НАМН України, 22 професор і 78 кандидатів медичних наук. В клініках, крім наукових співробітників, працюють 158 лікаря.
Серед науковців інституту – 5 Лауреатів державних премій, 7 Заслужених діячів науки і техніки та 16 Заслужених лікарів України.
Інститут має потужні педіатричні та акушерсько-гінекологічні клініки на 500 ліжок та експериментально – лабораторний відділ, у складі якого функціонує 10 лабораторій.
В структурі інституту є дитяча консультативна поліклініка, жіноча та медико-генетична консультації, центр планування сім’ї, кабінети «Проблем охорони здоров’я жінки» та «Проблем здорової дитини».
Як науково-практичний заклад з охорони здоров’я матері та дитини, інститут виконує також функції державного перинатального центру IV рівня, бере активну участь в реалізації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства» та виконанні Міжнародної програми ВООЗ «Сім’я та діти України».
Інститутом виконані дослідження з актуальних питань збереження здоров’я школярів в рамках Міжвідомчої комплексної державної програми «Здоров’я нації».

Інститут брав активну участь у створенні та виконанні багатьох національних, державних та галузевих програм – «Діти Чорнобиля», «Діти України», «Планування сім’ї», «Репродуктивне здоров’я нації», «Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні», «Цукровий діабет» та ін. На сьогодні інститут є головною установою з виконання наукової частини програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року. Маючи широкі міжнародні зв’язки, інститут співпрацює та виконує спільні наукові дослідження з вченими Японії, Великобританії, США, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Росії. Упродовж 19 років науковці інституту беруть участь у виконанні міжнародної програми ВООЗ ELSPAC «Діти 90-х».
Наукове комплексування інституту проводиться з багатьма установами НАМН та НАН України.
Інститут готує наукові кадри високої кваліфікації, на його базі працює спеціалізована Рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій з педіатрії, акушерства і гінекології, в котрій щорічно захищається біля 25 дисертацій. Інститут видає фахові журнали: «Перинатологія та педіатрія», «Репродуктивна ендокринологія», «Неонатологія, неонатальна хірургія та перинатальна медицина». Співробітниками інституту підготовлено та опубліковано 295 монографій та 229 посібників і підручників з актуальних проблем педіатрії, акушерства і гінекології.
Інститут є головною установою з експертно-проблемної комісії МОЗ і НАМН України «Педіатрія», яка координує планування наукової роботи та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в профільних інститутах та кафедрах медичних вищих учбових закладів нашої держави.
Щорічно в клініках і амбулаторних підрозділах інституту надається висококваліфікована допомога понад 25 тисячам жінок і дітей з різних регіонів України.
В акушерсько-гінекологічних клініках надається медична допомога вагітним з екстрагенітальною (захворювання серця, печінки, нирок, легень, крові, підшлункової залози) та акушерською патологією, жінкам з неплідністю, а також проводиться пренатальне діагностика вад розвитку плода.
В дитячі клініки госпіталізуються хворі діти з патологією органів травлення, бронхо-легеневої, серцево-судинної та нервової систем, з алергічними захворюваннями та хворобами сполучної тканини. Надається торако-абдомінальна хірургічна допомога дітям при різних аномаліях розвитку. Активно працює центр підготовки лактації та грудного вигодовування дітей.
В інституті створено центр телемедицини, який має зв’язок з регіональними перинатальними центрами, укладено договори з управліннями охорони здоров’я про співробітництво з приводу надання спеціалізованої допомоги дітям та матерям.
В інституті діє аспірантура, докторантура та клінічна ординатура з педіатрії, неонатології, акушерства і гінекології, дитячої неврології та хірургії, де щорічно навчається близько 30 фахівців.
На базі інституту діють курси інформації та стажування для лікарів-педіатрів, акушерів та гінекологів.
Інститутом проводиться значна робота по впровадженню наукових розробок – тільки за останні 5 років впроваджено 295 пропозицій.