Спосіб визначення відповідності розмірів легенів плода терміну вагітності

Пат. 104531 Україна, МПК14А61В10/00 Спосіб визначення відповідності розмірів легенів плода терміну вагітності. Винахідники: Гордієнко І.Ю., Слєпов О.К., Тарапурова О.М., Гребініченко Г.А., Носко О.В. Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України». Заявка – а 201214559 від 19.12.2012, опубл. 10.02.2014, бюл. №3

Спосіб прогнозування ускладнень вагітності

Пат. 104498 Україна, МПК14А61В10/00 Спосіб прогнозування ускладнень вагітності. Винахідники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., Ткаченко В.Б., Рудакова Н.В., Живецька-Денисова А.А., Толкач С.М. Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України». Заявка – а 201206993 від 08.06.2012, опубл. 10.02.2014, бюл. №3