Спосіб визначення відповідності розмірів легенів плода терміну вагітності

Пат. 104531

Україна, МПК14А61В10/00

Спосіб визначення відповідності розмірів легенів плода терміну вагітності.

Винахідники: Гордієнко І.Ю., Слєпов О.К., Тарапурова О.М., Гребініченко Г.А.,

Носко О.В.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заявка – а 201214559 від 19.12.2012, опубл. 10.02.2014, бюл. №3