БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Заява про намір бути Провайдером заходів БПР медичних та фармацевтичних працівників

Положення про оцінку заходів БПР на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини ДУ ІПАГім.акад О.О.Лук’янової НАМНУ

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів БПР та недопущення залучення і використання коштів фіз. юр. осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів та ін.

Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоровя

Заява про відсутність конфлікту інтересів

Інформація про відсутність правовідносин з особами , якими провадиться діяльність з виробництва оптової та роздрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів та медичних виробів

Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2022 році