БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Положення про оцінку заходів БПР на ознаку академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення БПР та недопущення залучення і використання коштів фізичних осіб для реклами лікарських заходів або послуг

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров`я

Перелік заходів БПР у 2022 році

Перелік заходів БПР у 2023 році

Перелік заходів БПР у 2024 році