БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Заява про намір бути Провайдером заходів БПР медичних та фармацевтичних працівників

Положення про оцінку заходів БПР на ознаку академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення БПР та недопущення залучення і використання коштів фізичних осіб для реклами лікарських заходів або послуг

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоровя

Заява про відсутність конфлікту інтересів

Заява про відсутність правовідносин з особами , якими провадиться діяльність з виробництва оптової та роздрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів та медичних виробів

Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2022 році