Перинатологія і педіатрія

PIP_03_2013_webВсеукраїнський науково-практичний журнал «Перинатологія і педіатрія»

Архів


Рік заснування: 1999
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10235 від 08.08.2005
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 2-02/2 від 09.02.2000
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Академії медичних наук України
Головний редактор:
Заступник головного редактора: Омельченко Людмила Іванівна, доктор медичних наук
Члени редколегії: Антипкін Ю.Г., Бабій І.Л., Бережний В.В., Венцківський Б.М., Веропотвелян М.П., Вовк І.Б., Гордієнко І.Ю., Грищенко В.І. (академік НАН України), Задорожна Т.Д., Запорожан В.М. (академік АМН України), Знаменська Т.К., Іванюта Л.І., Коломійцева А.Г., Отт В.Д., Пісарєва С.П., Подольський В.В., Ципкун А.Г.
Члени редакційної ради: Аряєв М.Л., Андрущук А.О., Бєсєдін В.М., Волосовець О.П., Гойда Н.Г., Денисова М.Ф., Євтушенко С.К., Кирилова Л.Г., Коренєв М.М., Крамарєв С.О., Крючко Т.О., Лапшин В.Ф., Майданник В.Г., Маркін Л.Б., Моісеєнко Р.О., Неділько В.П., Перфілов О.П., Приходько В.С., Сміян І.С., Сулима О.Г., Тищенко В.А., Ткаченко С.К., Туманова Л.Є., Чайка В.К., Чернишов В.П.
Представлення в системах реферування: видання відображається в реферативній базі даних “Україніка наукова”
Адреса редакції: вул. В. Васильківська, 85-87, оф. 37, Київ, Україна, 03150
Тел./факс: (044) 529-70-27, 230-27-19
E-mail: pediatr@d-line.org.ua, expert@nbi.com.ua