• logo_AMNU
 • MOZ_logo
 • logo_ped
 • logo_neo
 • Logo_gastro
 • logo_nevro
 • logo_allergo


Головною науково-дослідною установою в Україні в сфері охорони здоров’я матері і дитини є створений в 1929 році Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України, з 1972 року розташований на території Шевченківського району м.Києва.

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України» створена в 1929 році — є провідною науково-дослідною установою в державі у галузі охорони здоров’я матері і дитини. З початку інститут мав назву Український науково-дослідний інститут охорони материнства і дитинства. З 1965 року існував як Київський науково-дослідний інститут педіатрії, акушерства та гінекології МОЗ УРСР. З організацією у 1993 році Академії медичних наук України увійшов до її складу як Інститут педіатрії, акушерства і гінекології.

За успіхи в розвитку медичної науки, охорони здоров’я матері та дитини, підготовку наукових кадрів у 1979 році інститут нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора.

Директорами інституту були М.Д. Бурова, О.Г. Пап, О.М. Лук’янова. В минулі роки в інституті працювали такі видатні вчені, як Є.Л. Скловський, Г.Ф. Писемський, А.З. Лазарев, О.М. Хохол, Д.Л. Сігалов, А.П. Ніколаєв, С.П. Виноградова, О.І. Кошель-Плескунова та інші.

З 1979 року інститут очолювала відомий вчений-педіатр, академік Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, Російської академії медичних наук, академії медичних наук СРСР, та Американської академії педіатрів, доктор медичних наук, професор Лук'янова Олена Михайлівна.

З 2005 року директор інституту — академік НАМН України, професор, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, член Європейської асоціації педіатрів, член Американської академії педіатрів, Президент асоціації педіатрів України Антипкін Юрій Геннадійович.

За роки свого існування інститут пройшов значний шлях, зробивши вагомий внесок у розвиток та становлення медичної науки у нашій країні. Науковцями інституту здійснюється велика науково-дослідницька та лікувально-профілактична робота.

До складу інституту входять 24 науково-дослідні підрозділи та 20 клінічних підрозділів, 10 наукових лабораторій, 3 медичних центри та 4 консультативні підрозділи. Інститут нараховує 1043 співробітників. В клініках інституту працює 158 лікарів, з них 2 доктор наук, 46 кандидатів наук. Науковий потенціал інституту — це 162 наукових співробітників, серед них 47 доктор наук (1 академік НАМН України, 3 член-кореспонденти НАМН України, 22 професори), 78 кандидатів наук. В інституті працюють: 5 — Лауреатів Державних премій, 7 — Заслужених діячів науки і техніки України та 16 — Заслужених лікарів України. За наукові досягнення вченими інституту отримано: 14  Державних премій України та 17  премій НАМН України.


В інституті проводяться фундаментальні та прикладні дослідження з актуальних проблем збереження здоров’я дітей та жінок по напрямкам:

 • Перинатальна охорона плода та новонародженого. Розробка методів пренатальної діагностики вроджених вад розвитку, їх хірургічної корекції;
 • Розробка методів планування, попередження абортів, прегравідарної підготовки до вагітності, лікування та профілактика ускладнень у вагітних жінок з акушерською та екстрагенітальною патологією і їх новонароджених дітей;
 • Вивчення стану репродуктивного здоров’я, розробка новітніх технологій діагностики, оперативних і консервативних методів лікування непліддя,  гінекологічних та онкологічних, симультативної хірургії у жінок;
 • Вивчення параметрів здоров’я дітей та найбільш актуальних проблем розвитку, прогресування, профілактики та лікування хронічних соматичних захворювань респіраторної, гепатобіліарної, нервової систем, шлунково-кишкового тракту, ревматичних та хвороб сполучної тканини у дітей раннього віку, діагностика та лікування орфанних захворювань;
 • Наукові основи природного харчування дітей першого року життя, впровадження в практику нових продуктів харчування для здорових і хворих дітей та вагітних жінок;
 • Організаційні і медико-соціальні проблеми охорони здоров’я матері і дитини з урахуванням екологічних особливостей різних регіонів України;
 • Організація медичної та психологічної допомоги дітям та жінкам із зони АТО

Інститут брав активну участь у створенні та виконанні багатьох національних, державних та галузевих програм: «Діти Чорнобиля», «Діти України», «Планування сім’ї», «Репродуктивне здоров’я нації», «Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні», «Цукровий діабет» та ін. Нині інститут є головною установою з виконання наукової частини програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року», бере активну участь в реалізації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства».

Інститут має широкі міжнародні зв’язки та спільні наукові дослідження з вченими Японії, Великобританії, США, Франції, Німеччини, Швейцарії. Упродовж 19 років науковці інституту беруть участь у виконанні міжнародної програми ВООЗ ELSPAC «Діти 90-х».

Наукове комплексування інституту проводиться з різними установами Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України, МОЗ та МОН України.

Інститут готую наукові кадри високої кваліфікації, на його базі працює спеціалізована Рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій з педіатрії, акушерства і гінекології, в котрій щорічно захищається біля 25 дисертацій.

Інститут є видавцем журналів: „Перинатологія та педіатрія”, "Здоров’я жінки”, "Репродуктивна ендокринологія", 295 монографій та 229 посібників і підручників з актуальних проблем педіатрії, акушерства і гінекології.

Інститут є головною установою з експертно-проблемної комісії МОЗі НАМН України «Педіатрія», яка координує планування наукової роботи та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в профільних інститутах та науково-дослідних робіт на кафедрах медичних вищих учбових закладів нашої держави.

В інституті діє аспірантура з 11 спеціальностей, докторантура та клінічна ординатура з педіатрії, неонатології, акушерства і гінекології, дитячої неврології, дитячої хірургії, де щорічно навчається близько 30 фахівців.

На базі інституту діють курси інформації та стажування для лікарів-педіатрів, акушерів та гінекологів.

Клінічну базу інституту складають дитячі клініки на 200 ліжок і акушерсько-гінекологічні клініки на 300 ліжок. В акушерсько-гінекологічних клініках надається медична допомога вагітним з екстрагенітальною патологією (захворюваннями серця, печінки, нирок, легень, крові та іншими), вагітним з акушерською патологією, жінкам з первинною і вторинною неплідністю, а також проводиться допологове виявлення хвороб і вад розвитку плода.

В багатопрофільні дитячі клініки госпіталізуються хворі діти молодшого та старшого віку з патологією органів травлення, бронхо-легеневої, серцево-судинної та нервової систем, з алергічними захворюваннями, з хворобами сполучної тканини, а також діти з різною соматичною патологією з екологічно небезпечних за радіаційним та техногенним забрудненням регіонів. Надається торако-абдомінальна хірургічна допомога при аномаліях і вроджених захворюваннях серця, магістральних судин, трахеї, легень, грудної клітки, стравоходу, діафрагми, кишечнику, печінки, жовчовивідних шляхів, аноректальної зони та інші.

Крім стаціонарної допомоги, жінкам та дітям в інституті надається багатопрофільна амбулаторна допомога в дитячій поліклініці із Методично-організаційним центром впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, денним стаціонаром, в жіночій та медико-генетичній консультації з кабінетом пренатальної діагностики. Ефективно працюють кабінети „Планування сім’ї”, та „Охорони здоров’я жінки”, центр підтримки лактації та грудного вигодовування.

Щорічно в інституті отримують стаціонарну (біля 11 тисяч) та амбулаторну (біля 20 тисяч) допомогу жінки та діти з різних регіонів України.