Наукова діяльність

Основні напрямки науково-дослідної діяльності   ДУ “ІПАГ імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України”:

 • Перинатальна охорона плода та новонародженого. Розробка методів
  пренатальної діагностики вроджених вад розвитку, їх хірургічної корекції;
 • Розробка методів підготовки до безпечного материнства, лікування
  та профілактика ускладнень у вагітних з акушерською та
  екстрагенітальною патологією, терапія, реабілітація та катамнестичне
  спостереження дітей, які народились у даного контингенту жінок;
 • Вивчення стану репродуктивного здоров’я жінок, розробка нових
  технологій діагностики і лікування непліддя, невиношування та методів
  симультанної хірургії в гінекології;
 • Вивчення параметрів здоров’я здорових дітей;
 • Дослідження прогресування та лікування тяжких соматичних
  захворювань респіраторної, гепатобіліарної, нервової систем, шлунково-
  кишкового тракту та ревматичних хвороб у дітей, діагностика та лікування
  органних захворювань;
 • Розробка нових продуктів харчування для здорових і хворих дітей
  та вагітних жінок; – проведення епідеміологічних моніторингових
  досліджень великих когорт населення для вирішення організаційних та
  медико-соціальних проблем в охороні здоров’я матері і дитини;
 • Розробка методів лікування, профілактики та поширення
  коронавірусного інфікування серед дітей та жінок. Медична та
  психологічна реабілітація жінок та дітей з посткоронавірусним синдромом;
 • Вивчення факторів ризику впливу воєнної агресії на стан здоров’я
  жінок та дітей в Україні. Організація медичної та психологічної допомоги
  та реабілітації жіночому та дитячому населенню територій постраждалих
  від воєнної агресії та переселенцям.

Інститут брав активну участь у створенні та виконанні багатьох національних, державних та галузевих програм – «Діти Чорнобиля», «Діти України», «Планування сім’ї» «Репродуктивне здоров’я нації»,  «Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні», «Цукровий діабет» та ін. Нині інститут є головною установою з виконання наукової частини програми «Репродуктивне  здоров’я нації»на період до 2015 року», бере активну участь в реалізації Національного проекту « Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства».

Інститут має широкі міжнародні зв’язки та спільні наукові дослідження з вченими Японії, Великобританії, США, Франції, Німеччини, Швейцарії. Упродовж 19 років  науковці інституту беруть участь у виконанні міжнародної програми ВООЗ ELSPAC “Діти 90-х”.

Наукове комплексування інституту проводиться з різними установами Національної академії наук та Національної академії медичних наук України, МОЗ та МОН України.

Інститут готує наукові кадри високої кваліфікації, на його базі працює спеціалізована Рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій з педіатрії, акушерства і гінекології, в котрій щорічно захищається біля 25 дисертацій.  Інститут є видавцем журналів: „Перинатологія та педіатрія” і „Здоров’я жінки”, «Репродуктивна ендокринологія», 295 монографій та 229 посібників і підручників з актуальних проблем педіатрії, акушерства і гінекології.

Інститут є головною установою з експертно-проблемної комісії МОЗ і  НАМН України “Педіатрія”, яка координує планування наукової роботи та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в профільних інститутах та кафедрах медичних вищих учбових закладів  нашої держави.

В інституті діє   аспірантура з 11 спеціальностей, докторантура та клінічна ординатура з педіатрії, неонатології, акушерства та гінекології, дитячої неврології, дитячої хірургії де щорічно навчається близько 30 фахівців.