Спеціалізована вчена рада

Відповідно до Наказу МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 р. при ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України“ утворена спеціалізована вчена рада Д 26.553.01 з присудження наукового ступеня доктора наук за спеціальностями 14.01.01 – “Акушерство та гінекологія” та 14.01.10 – “Педіатрія”

Спеціалізована вчена рада Д 26.553.01  по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями “Педіатрія”, “Акушерство та гінекологія“ при ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України“ була створена у 1976 році. Головою ради на той час був професор Пап Олександр Германович.

З 1979 року головою спеціалізованої вченої ради була академік НАН і АМН України, Російської АМН Лук’янова Олена Михайлівна.

В даний час Головою Вченої ради є директор ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України“, академік НАМН України Антипкін Юрій Геннадійович.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради з 1976 по 1979 рр. була професор Коломійцева Антоніна Георгіївна, з 1980 по 1989 рр. – професор Вовк Іраїда Борисівна, а з 1990 року по теперішній час – професор Квашніна Людмила Вікторівна.

Відповідно до Наказу МОН України № 946 від 22 липня 2020 р. про внесення змін до наказів МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад , роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 продовжено терміном до 15.05.2021 року.

За період існування спеціалізованої вченої ради було успішно захищено понад 1200 дисертацій. До спеціалізованої ради дисертації надходять після розгляду та отримання позитивного рішення на засіданні Проблемної комісії “Педіатрія“ НАМН та МОЗ України, Комітету з медичної етики та апробаційної ради за спеціальностями “Педіатрія“, “Акушерство та гінекологія“ при ДУ “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України“.

До складу спеціалізованої вченої ради надходили і надходять висококваліфіковані відомі провідні фахівці за спеціальностями “Педіатрія“, “Акушерство і гінекологія“, “Ендокринологія“, “Кардіологія“, “Клінічна фармакологія“ та ін. Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, Національного медичного університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України, Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, що пов’язано з багатонаправленістю розглядаємих дисертацій:

доктор медичних наук, професор Бондар М.В.; доктор медичних наук Васильєва К.М.; доктор медичних наук, професор Малихіна Р.І.; доктор медичних наук, професор Самборьська О.П.; доктор медичних наук, професор Артамонов В.С.; доктор медичних наук, професор Закревський А.О.; доктор медичних наук, професор Тараховський М.Л.; доктор медичних наук, професор Сольський Я.П.; доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Сидельников В.М.; доктор медичних наук, професор Мощич П.С.; доктор медичних наук, професор Чеботарьова В.Ф.; доктор медичних наук, професор Тебенчук Г.М.; доктор медичних наук, професор Отт В.Д.; доктор медичних наук, професор Неділько В.П.; доктор медичних наук Навроцька Г.К.; доктор медичних наук Мороз О.Д.; доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Михайленко О.Т.; доктор медичних наук, професор Катоніна С.П.; доктор медичних наук, професор Іванюта Л.І.; доктор медичних наук, професор Голота В.Я.; доктор медичних наук, професор Андрущук А.О.; доктор медичних наук, професор Коломійцева А.Г.; доктор медичних наук, професор Писарева С.П.; доктор медичних наук, професор Задарожна Т.Д.; доктор медичних наук, професор Гутман Л.Б.; доктор медичних наук, професор Мозалевський А.Ф.; доктор медичних наук, професор, академік АМН України Запорожан В.М.; доктор медичних наук, професор Лукашук В.Д.; доктор медичних наук, професор Беседін В.М.; доктор медичних наук, професор Ласиця О.І.; доктор медичних наук, професор Воробйова Л.І.; доктор медичних наук, професор, академік АМН України Антипкін Ю.Г.; доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Венцківський Б.М.; доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Степанківська Г.К.; доктор медичних наук, професор Гнатко О.П.; доктор медичних наук, професор Гордієнко І.Ю.; доктор медичних наук, професор Дашкевич В.Є.; доктор медичних наук, професор Денисова М.Ф.; доктор медичних наук, професор Знаменська Т.К.; доктор медичних наук, професор Іванюта С.О.; доктор медичних наук, професор Камінський В.В.; доктор медичних наук, професор Кривопустов С.П.; доктор медичних наук, професор Крючко Т.О.; доктор медичних наук, професор Лапшин В.Ф.; доктор медичних наук, професор Лук’янова І.С.; доктор медичних наук, професор, академік АМН України Майданник В.Г.; доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН Медведь В.І.; доктор медичних наук, професор Омельченко Л.І.; доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН Татарчук Т.Ф.; доктор медичних наук, професор Туманова Л.Є.; доктор медичних наук, професор Ципкун А.Г.; доктор медичних наук Шадрін О.Г.

Основними напрямками, за якими захищалися дисертації за спеціальністю “Педіатрія” були: стан здоров’я дитини у процесі її розвитку; розробка ефективних методів медичного контролю за фізичним та розумовим розвитком дітей, а також нових методів профілак­тики, діагностики і лікування хвороб дитячого віку, які направ­лені не тільки на підвищення стану здоров’я дітей, але і на збільшення загальної тривалості життя населення; вивчення фізіологічних особливостей дитячого організму; розробка нових продуктів харчування дитячого віку, а також вивчення особливостей харчування здорової та хворої дитини; вивчення особливостей фізіології та патології періоду новонарожденності; дослідження по вивченню етіології, патогенезу та поширенню дитячих хвороб; розробка та удосконалення методів діагностики, профілактики, диспансеризації дитячих захворювань (гострі та хронічні захворювання органів дихання, алергічні хвороби, серцево-судинні та колагенові хвороби, захворювання нирок, органів травлення, спадкові захворювання); експериментальна і клінічна розробка методів лікування дитячих захворювань і впровадження їх в клінічну практику.

Основними напрямками, за якими захищалися дисертації за спеціальністю “Акушерство і гінекологія” були: вивчення особливостей фізіології акушерських процесів, гестозів вагітних, травматизму матері і плоду, фізіології і патології скоротливої діяльності уразу; дослідження причин виникнення кровотеч, розробка методів їх профілактики, лікування у післяродовому та послідовому періодах; вивчення питань профілактики і лікування невиношування вагітності; удосконалення методів знеболювання при акушерських та гінекологічних операціях; вивчення симптоматології і діагностики гінекологічних захворювань; розробка методів їх профілактики, лікування; дослідження окремих видів захворювань статевої системи жінок, особливості їх патології, симптоматики, діагностики, профілактики та терапії; розробка методів ранньої діагностики і лікування аномалій розвитку статевої система, порушень менструальної функції, запальних зах­ворювань, гіперпластичних і опухлинних процесів; вивчення процесів статевого дозрівання; розробка та удосконалення нових методів оперативного лікування, які направлені на збереження менструальної функції організму жінок; розробка нових методів консервативно-пластичних операцій при фіброміомах і кістах яєчника; реконструктивних операціях при вадах розвитку, рубцевих звуженнях та ін.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01

Антипкін Юрій Геннадійович доктор медичних наук 14.01.10
Дронова Вікторія Леонідівна доктор медичних наук 14.01.01
Квашніна Людмила Вікторівна доктор медичних наук 14.01.10
Бекетова Галина Володимирівна доктор медичних наук 14.01.10
Березенко Валентина Сергіївна доктор медичних наук 14.01.10
Боброва Віра Іванівна доктор медичних наук 14.01.10
Вдовиченко Юрій Петрович доктор медичних наук 14.01.01
Венцківський Борис Михайлович доктор медичних наук 14.01.01
Знаменська Тетяна Костянтинівна доктор медичних наук 14.01.10
Камінський В’ячеслав Володимирович доктор медичних наук 14.01.01
Кривопустов Сергій Петрович доктор медичних наук 14.01.10
Лапшин Володимир Федорович доктор медичних наук 14.01.10
Медведь Володимир Ісаакович доктор медичних наук 14.01.01
Омельченко Людмила Іванівна доктор медичних наук 14.01.10
Подольський Василь Васильович доктор медичних наук 14.01.01
Скрипченко Наталія Яківна доктор медичних наук 14.01.01
Татарчук Тетяна Феофанівна доктор медичних наук 14.01.01
Туманова Лариса Євгенівна доктор медичних наук 14.01.01
Шадрін Олег Геннадійович доктор медичних наук 14.01.10

Здобувач: Коломієць Олена Володимирівна 
Назва дисертації: “Вагітність та пологи  у жінок з різними видами безплідності в анамнезі (акушерська тактика, прогнозування ускладнень, алгоритм лікувально-профілактичних заходів)”     
На здобуття наукового ступеня: доктор медичних наук
Спеціальність: 14.01.01 – акушерство та гінекологія (222 – Медицина)
Дата захисту: 18.04.2023 об 13.00 год.