Клінічна ординатура

Державна установа “Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  НАМН України” згідно наказу МОЗ України від 21.01.98 р. № 12 про затвердження “Положення про клінічну ординатуру” приймає до клінічної ординатури за спеціальностями: “Акушерство і гінекологія”, “Педіатрія”, “Неонатологія” лікарів за конкурсом на місця, кількість яких затверджується Національною Академією медичних наук України.

До участі в конкурсі до клінічної ординатури приймаються лікарі зі стажем роботи не менше 3-х років після закінчення інтернатури або спеціалізації. Кожен вступник проходить співбесіду з членами приймальної комісії та складає іспит з відповідної спеціальності. Підготовка клінічних ординаторів проводиться під керівництвом висококваліфікованих спеціалістів – докторів мед. наук, професорів, які консультують клінічного ординатора з практичної та наукової проблематики, контролюють виконання ним індивідуального навчального плану.

Документи приймаються з 1 травня до 25 червня, початок занять – 1 вересня. Тривалість навчання складає 2 роки. Термін навчання зараховується лікарю до загального трудового стажу. Лікарі, які закінчили клінічну ординатуру, правами молодих спеціалістів не користуються і влаштовуються на роботу самостійно.

Для участі у конкурсі за спеціальністю “Педіатрія”,”Неонатологія” і “Акушерство і гінекологія”, “Дитяча хірургія” необхідні такі документи:

1. Заява на ім’я директора.

2. Особовий листок з обліку кадрів.

3. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

4. Копію сертифікату одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра.

5. Витяг з трудової книжки.

6. Список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності) або реферат.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Детальніше за телефонами: (044) 483-80-67  Факс: (044) 483-80-26