Репродуктивна ендокринологія

cgiirbis_64Всеукраїнський науково-практичний журнал «Репродуктивна ендокринологія»

Архів


Рік заснування: 2011
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17903 від 2011 року
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: російська
Засновник: заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут ПАГ НАМН України», член-кореспондент НАМН Украины, доктор мед. наук, професор Татарчук Т.Ф.
Головний редактор: Татарчук Тетяна Феофанівна член-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор
Заступники головного редактора: Авраменко Тетяна Василівна д.м.н., проф., Маркін Леонід Борисович д.м.н., проф., член-кор. НАМН України,Подольский Василь Васильович д.м.н., проф. Чайка Володимир Кириллович д.м.н., проф., член-кор. НАМН України.
Члени редколегії: Бенюк В.А., Березенко В.С., Бойчук О.В., Булавенко О.В., Венцковська І.Б., Вовк І.Б., Воробьова Л.І., Галич С.Р., Гладчук І.З., Глазков І.С., Гнатко Є.П., Горпинченко І.І., Грищенко О.В., Дахно Ф.В., Деміна Т.Н., Дубоссарська З.М., Дубоссарскьа Ю.А., Задорожня Т.Д., Зелинський А.А., Зелинська Н.Б., Жабченко І.А., Жук С.І., Калугина Л.В., Кас’янчук Н.Ю., Квашенко В.П., Коломійчук В.Н., Корнацька А.Г., Кшисек Й., Левенец С.А., Лучицкий І.В., Медведь В.І., Паращук Ю.С., Пирогова В.П., Поворознюк В.В., Подзолкова Н.М., Потапов В.А., Резніков А.Г., Резніченко Г.І., Роговська С.І., Рожковстка Н.М., Скрипченко Н.Я., Сметник В.П., Степанковська Г.К., Туманова Л.Є., Ципкун А.Г., Чібісова І.В., Юзько А.М.
Наукові консультанти: Запорожан В.М., Моісеєнко Р.А., Антипкін Ю.Г.,Вдовиченко Ю.П., Венцковський Б.М. Камінський В.В. Тронько Н.Д.
Адреса редакції: 01030, Украина, Киев, ул. Б. Хмельницкого, 42, ООО “ТРИЛИСТ”тел.: (044) 229-90-79Е-адреса trilist_mag@reproduct-endo.com.ua