Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Загальна інформація:

 • Створена відповідно до рішення Вченої ради ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
  ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” (протокол 9 від 10.11.2022 р.) та Наказу ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” № 2,5-33/1/97 від 15.11.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Горянської Марини Геннадіївни на тему «Оптимізація діагностики та лікування гастроінтестінальної харчової алергії у дітей раннього віку з урахуванням вітамін Д-залежних механізмів її формування» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» (науковий керівник – д. мед. наук, проф. Шадрін Олег Геннадійович).

                Голова ради

 • Муквіч О.М. – доктор медичних наук, професор, зав. відділенням дитячої ревматології та аутозапальних захворювань ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України».

 

Рецензенти:

 • Омельченко Л.І. – доктор медичних наук, професор,  головний наук. співробітник  відділення дитячої ревматології та аутозапальних захворювань ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»;
 • Уманець Т.Р. – доктор медичних наук, головний наук. співробітник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей  ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової  НАМН України».

          Опоненти:

 • Крючко Т.О – доктор медичних наук, професор, зав. кафедри педіатрії № 2 Державного Полтавського медичного університету;  
 • Починок Т.В. – доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 1 НМУ імені
  О.О. Богомольця.

Оголошений захист

Захист дисертації відбудеться: 07 лютого 2023 р о 14.00.

Захист відбудеться за адресою: 04050 Україна, м. Київ, вул. П. Майбороди 8, ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової  НАМН України».

Анотація

Дисертація                  файл підпису  pdf

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1    файл підпису

Рецензія рецензента 2    файл підпису

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Загальна інформація:

Створена відповідно до рішення Вченої ради ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” (протокол 11 від 28.12.2022 р.) та Наказу ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” № 2,5-33/1/112 від 30.12.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Буратинської Антоніни Анатоліївни на тему «Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у дітей» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» (науковий керівник  – д.мед.н. Уманець Тетяна  Рудольфівна).

         Голова ради

 • Гайдучик Г.А. доктор медичних наук, старший науковий співробітник відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку ДУ«ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України».

         Рецензент

 • Шадрін О.Г. доктор медичних наук, професор, зав. відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України».

          Опоненти:

 • Речкіна О.О. – доктор медичних наук, керівник відділення дитячої пульмонології та алергології Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського;
 • Кривопустов С.П. – доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії № 2 НМУ імені
  О.О. Богомольця;
 • Шарікадзе О.В. – доктор медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Оголошений захист

Захист дисертації відбудеться: 28.02.2023 р. о 12.00

Захист відбудеться за адресою: 04050 Україна, м. Київ, вул. П. Майбороди 8, ДУ «ІПАГ ім. акад.
О.М. Лук’янової  НАМН України».

Анотація

Дисертація                     файл підпису

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Відгук опонента 3         файл підпису

Рецензія рецензента    файл підпису

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Загальна інформація:

Створена відповідно до рішення Вченої ради ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” (протокол 1 від 18.01.2023 р.) та Наказу ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” № 2,5-33/1/22 від 23.01.2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гламазди Марини Ігорівни на тему «Стан репродуктивного здоров’я жінок після баріатричної хірургії» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (науковий керівник  – член-кор. НАМН України, д.мед.н., проф. Татарчук Тетяна Феофанівна).

         Голова ради

 • Трохимович О.В. доктор медичних наук, зав. відділення планування сім’ї ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М.Лук’янової НАМИ України»

         Рецензенти

 • Дубчак А.Є. доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділення реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»;
 • Подольський Вол.В. доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» 

          Опоненти:

 • Камінський В.В. – доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, зав. кафедри акушерства, гінекології та репродуктології № 1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика МОЗ України.
 • Булавенко О.В. – доктор медичних наук, професор, зав. кафедри акушерства і гінекології №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова МОЗ України

Оголошений захист

Захист дисертації відбудеться: 5 квітня 2023 о 12.00

Захист відбудеться за адресою: 04050 Україна, м. Київ, вул. П. Майбороди 8, ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової  НАМН України».

Анотація

Дисертація                  

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2   файл підпису 

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Загальна інформація:

Створена відповідно до рішення Вченої ради ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” (протокол № 2 від 02.02.2023 р.) та Наказу ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” № 2,5-33/1/29 від 07.02.2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бондаренко Юрія Михайловича на тему «Морфологічні та імуногістохімічні особливості стовбурових клітин плацентарного бар’єру жінок на фоні хронічного стресу у вагітних при невиношуванні» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (науковий керівник  – д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України, Задорожна Тамара Данилівна).

        Голова ради

 • Жабченко І.А. – доктор медичних наук, зав. відділення патології вагітності та пологів ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М.Лук’янової НАМИ України»

         Рецензенти

 • Подольський Вол.В. – доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та гінекології  ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»;
 • Туманова Л.Є. – доктор медичних наук, професор, зав. відділення профілактики та лікування гнійно-запальних захворювань в акушерстві ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» 

          Опоненти:

 • Давиденко І.С. – доктор медичних наук, професор, зав. кафедри патологічної анатомії ЗВО «Буковинський державний медичний університет».
 • Ситнікова В.О. – доктор медичних наук, професор, проф. кафедри нормальної та патологічної анатомії Одеського  національного медичного університету МОЗ України.

Оголошений захист

Захист дисертації відбудеться: 4 квітня 2023 р. о 12.00

Захист відбудеться за адресою: 04050 Україна, м. Київ, вул. П. Майбороди 8, ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової  НАМН України».

Анотація

Дисертація                  

Відгук опонента 1          файл підпису

Відгук опонента 2          файл підпису

Рецензія рецензента 1     файл підпису

Рецензія рецензента 2     файл підпису

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Загальна інформація:

Створена відповідно до рішення Вченої ради ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” (протокол 3 від 01.03.2023 р.) та Наказу ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” № 2.5-33/1/37 від 06.03.2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Наумчик Олени Миколаївни на тему «Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з тромбоцитопенією» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (науковий керівник  – д.мед.н., проф. Давидова Юлія Володимирівна).

         Голова ради

 • Жабченко І.А. доктор медичних наук, професор, завідувачка відділення патології вагітності та пологів ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

         Рецензенти

 • Скрипченко Н.Я. доктор медичних наук, професор, завідувачка відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»;
 • Трохимович О.В. доктор медичних наук, завідувачка відділення планування сім’ї ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М.Лук’янової НАМН України»

          Опоненти:

 • Булавенко О.В. – доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри акушерства та гінекології №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України
 • Видиборець С.В. – доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапії, сімейної медицини, гематології і трансфузіології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України.

 

Оголошений захист

Захист дисертації відбудеться: 4 травня 2023 р. о 12.00.

Захист відбудеться за адресою: 04050 Україна, м. Київ, вул. П. Майбороди 8, ДУ «ІПАГ ім. акад.
О.М. Лук’янової  НАМН України».

Анотація

Дисертація                        файл підпису

Відгук опонента 1            файл підпису

Відгук опонента 2            файл підпису

Рецензія рецензента 1    файл підпису

Рецензія рецензента 2    файл підпису

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Загальна інформація:

Створена відповідно до рішення Вченої ради ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” (протокол 4 від 23.03.2023 р.) та Наказу ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” № 2.5-33/1/43 від 24.03.2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Плаксієвої Катерини Дмитрівни на тему «Оптимізація органозберігаючого лікування міоми матки залежно від репродуктивної перспективи» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (науковий керівник  – д.мед.н., проф. Косей Наталія Василівна).

         Голова ради

 • Трохимович О.В. доктор медичних наук, завідувачка відділення планування сім’ї ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

         Рецензенти

 • Корнацька А.Г. доктор медичних наук, професор, завідувачка відділення реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»;
 • Подольський Вол.В. доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

          Опоненти:

 • Голяновський О.В. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України.
 • Потапов В.О. – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології Дніпровського державного медичного університету МОЗ України

 

Оголошений захист

Захист дисертації відбудеться: 16 травня о 12.00.

Захист відбудеться за адресою: 04050 Україна, м. Київ, вул. П. Майбороди 8, ДУ «ІПАГ ім. акад.
О.М. Лук’янової  НАМН України».

Анотація

Дисертація                        файл підпису

Відгук опонента 1            файл підпису

Відгук опонента 2            файл підпису

Рецензія рецензента 1    файл підпису

Рецензія рецензента 2    файл підпису

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Загальна інформація:

Створена відповідно до рішення Вченої ради ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” (протокол 4 від 23.03.2023 р.) та Наказу ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” № 2.5-33/1/44 від 24.03.2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Юзви Олександра Олександровича на тему «Оптимізація діагностики епілептичних енцефалопатій з симптоматикою розладів аутистичного спектру у дітей» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» (наукові керівники  – академік НАМН України Антипкін Юрій Геннадійович, д.мед.н. Кирилова Людмила Григорівна).

         Голова ради

 • Знаменська Т.К. доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, заступник директора з перинатальної медицини ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

         Рецензенти

 • Березенко В.С. доктор медичних наук, професор, завідувачка відділення дитячої гепатології ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»;
 • Воробйова О.В. доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділення неонатології ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

          Опоненти:

 • Танцура Л.М. – доктор медичних наук, професор, завідувачка відділом дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».
 • Марценковський І.А. – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психічних розладів дітей та підлітків ДУ «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України»

 

Оголошений захист

Захист дисертації відбудеться: 22 травня о 15.00.

Захист відбудеться за адресою: 04050 Україна, м. Київ, вул. П. Майбороди 8, ДУ «ІПАГ ім. акад.
О.М. Лук’янової  НАМН України».

Анотація

Дисертація                       файл підпису

Відгук опонента 1           файл підпису

Відгук опонента 2           файл підпису

Рецензія рецензента 1    файл підпису

Рецензія рецензента 2    файл підпису

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Загальна інформація:

Створена відповідно до рішення Вченої ради ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” (протокол 4 від 23.03.2023 р.) та Наказу ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” № 2.5-33/1/45 від 24.03.2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дружиніної Альони Євгенівни на тему «Гормонально-метаболічні порушення та їх корекція у дівчат з розладами менструальної функції» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукові керівники  – д.мед.н. Диннік Вікторія Олександрівна, д.мед.н. Трохимович О.В.).

         Голова ради

 • Калугіна Л.В. доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

         Рецензенти

 • Татарчук Т.Ф. доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувачка відділення ендокринної гінекології ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»;
 • Тутченко Т.М. кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»

          Опоненти:

 • Андрієць О.А. – доктор медичних наук, професор, проф. кафедри акушерства та гінекології Буковинського державного медичного університету МОЗ України.
 • Чайківська Е.Ф. – д-р мед. наук, доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України

 

Оголошений захист

Захист дисертації відбудеться: 31 травня 2023 р. о 12.00.

Захист відбудеться за адресою: 04050 Україна, м. Київ, вул. П. Майбороди 8, ДУ «ІПАГ ім. акад.
О.М. Лук’янової  НАМН України».

Анотація

Дисертація                     файл підпису

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1  файл підпису

Рецензія рецензента 2  файл підпису

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії