Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Загальна інформація:

Створена відповідно до рішення Вченої ради ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” (протокол 9 від 10.11.2022 р.) та Наказу ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” № 2,5-33/1/97 від 15.11.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Буратинської Антоніни Анатоліївни на тему «Оптимізація діагностики та лікування бронхіальної астми поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою у дітей» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» (науковий керівник  – д.мед.н. Уманець Тетяна  Рудольфівна).

         Голова ради

 • Гайдучик Г.А. доктор медичних наук, старший науковий співробітник відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку ДУ«ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України».

         Рецензент

 • Шадрін О.Г. доктор медичних наук, професор, зав. відділення проблем харчування та соматичних захворювань у дітей раннього віку ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України».

          Опоненти:

 • Речкіна О.О. – доктор медичних наук, керівник відділення дитячої пульмонології та алергології Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського;
 • Кривопустов С.П. – доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії № 2 НМУ імені
  О.О. Богомольця;
 • Шарікадзе О.В. – доктор медичних наук, доцент кафедри педіатрії № 1 НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Оголошений захист

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04050 Україна, м. Київ, вул. П. Майбороди 8, ДУ «ІПАГ ім. акад.
О.М. Лук’янової  НАМН України».

Анотація

Дисертація                  файл підпису  pdf

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Відгук опонента 3         файл підпису

Рецензія рецензента    файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Загальна інформація:

 • Створена відповідно до рішення Вченої ради ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
  ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” (протокол 9 від 10.11.2022 р.) та Наказу ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України” № 2,5-33/1/97 від 15.11.2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Горянської Марини Геннадіївни на тему «Оптимізація діагностики та лікування гастроінтестінальної харчової алергії у дітей раннього віку з урахуванням вітамін Д-залежних механізмів її формування» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» (науковий керівник – д. мед. наук, проф. Шадрін Олег Геннадійович).

                Голова ради

 • Муквіч О.М. – доктор медичних наук, професор, зав. відділенням дитячої ревматології та аутозапальних захворювань ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України».

 

Рецензенти:

 • Омельченко Л.І. – доктор медичних наук, професор,  головний наук. співробітник  відділення дитячої ревматології та аутозапальних захворювань ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України»;
 • Уманець Т.Р. – доктор медичних наук, головний наук. співробітник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей  ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук’янової  НАМН України».

          Опоненти:

 • Крючко Т.О – доктор медичних наук, професор, зав. кафедри педіатрії № 2 Державного Полтавського медичного університету;  
 • Починок Т.В. – доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії № 1 НМУ імені
  О.О. Богомольця.

Оголошений захист

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04050 Україна, м. Київ, вул. П. Майбороди 8, ДУ «ІПАГ ім. акад.
О.М. Лук’янової  НАМН України».

Анотація

Дисертація                  файл підпису  pdf

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Відгук опонента 3         файл підпису

Рецензія рецензента    файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії