Perinatology and Pediatrics

PIP_03_2013_web

Perinatology and Pediatrics 

Science and Practical journal

Archive

 

Since: 1999
Certificate of state registration: КВ № 10235 since 08.08.2005
Registration of higher attestation commission of Ukraine: Decree № 2-02/2 since 09.02.2000
Frequency: 4 times per year
Language:  Ukranian, English, Russian
Founder: State Institution “Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine”
Editor in chief: Lukyanov Olena, academician of National academy of science, National academy of medical science of Ukraine, acadecian of Russian academy of science, Professor, MD
Deputy chief editor: Omelchenko Ludmyla, prof., MD
 Main members of the editorial board: Antypkin Y., Babij I., Berezhny V., Ventskivskyy B., Veropotvelyan M., Vovk I., Gordienko I., Gryschenko B. (Academician of NAS of Ukraine), Dashkevych V., Zadorozhna T., Zaporozhan V. (Academy of NAMS of Ukraine), Znamenska T., Ivaniuta L., Kolomiytseva A., Ott V., Pisarev, S., Podolsky V., Tsypkun V.
Members of the editorial board: Aryayev M., Andruschuk A., Besedina V., Volosovets O., Goyda N., Denisova M., Yevtushenko S., Kirilova L., Korenev M., Kramarev S., Kryuchkov T., Lapshyn V., Maidannyk V., Markin L., Moiseienko R., Nedilko V., Perfilov A., Prykhodko V., Smiyan I., Sulima O., Tyshchenko V., Tkachenko, S., Tumanova L., Chayka V., Chernyshov V.
Representation in the bibliographic databases: “Ukrainika scientific”
Publisher:  03150, Ukraine, Kyiv, st. Velyka Vasylkivska 85-87, room 37
Phone\Fax: +38-044-529-70-27,+38-044-230-27-19
E-mail: pediatr@d-line.org.ua, expert@nbi.com.ua