Спосіб прогнозування ускладнень вагітності

Пат. 104498

Україна, МПК14А61В10/00

Спосіб прогнозування ускладнень вагітності.

Винахідники: Воробйова І.І., Скрипченко Н.Я., Ткаченко В.Б., Рудакова Н.В., Живецька-Денисова А.А., Толкач С.М.

Заявник і патентовласник ДУ «ІПАГ НАМН України».

Заявка – а 201206993 від 08.06.2012, опубл. 10.02.2014, бюл. №3