Жданович Олексій Ігорович

Перелік всіх медичних спеціальностей: лікар анестезіолог, лікар неонатолог

Кваліфікаційна категорія: вища

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Наукове звання: старший науковий співробітник

Посада: провідний науковий співробітник

Клінічний стаж: 28 років

Науковий стаж: 25 років

Післядипломна освіта, курси:

  • Кафедра менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету  ім. О.О. Богомольця (грудень, 2014 р.)

Основні напрямки роботи:

  • новонароджені від матерів з екстрагенітальною патологією
  • вроджені інфекції у новонароджених

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

  • Науково-практична конференція з міжнародною участю Амбулаторне ведення недоношених дітей” (Катамнез) (березень, 2017 р., м.Київ, Україна);
  • Науково-практична конференція з міжнародною участю “ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ: неонатологія” (квітень 2017р., м.Київ, Україна);
  • Науково-практична конференція “Медичний супровід передчасно народжених дітей” (липень, 2017 р., м. Київ, Україна);
  • Міжнародна науково-практична конференція “Передчасно народжені діти. Здобутки та перспективи” (листопад, 2017 р., м. Київ, Україна);
  • Науково-практична конференція “Резерви зниження інвалідності у дітей, що народились передчасно, та дітей з груп ризику” (грудень, 2017 р., м. Київ, Україна)

Приналежність до професійних асоціацій:

  • Асоціація педіатрів України
  • Асоціація неонатологів України