Кирилова Людмила Григорівна

Перелік всіх медичних спеціальностей: лікар невролог дитячий

Кваліфікаційна категорія: вища

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Посада: завідуюча відділення Відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями

Клінічний стаж: більше 40 років

Науковий стаж: більше 40 років

Післядипломна освіта, курси:

 • Курси підвищення кваліфікації з спеціальності «Дитяча неврологія»;
 • Курси з епілептології та вегетології;
 • Регулярна післядипломна освіта (курси підвищення кваліфікації, конгреси педіатрів України, науковопрактичні конференції, круглі столи, форуми).

Основні напрямки роботи:

 • перинатальна неврологія (вивчення етіології, патогенезу, ролі нейрометаболічних та структурних порушень в головному мозку у розвитку пре- і перинатальих уражень ЦНС, епілептичних синдромів та епілепсій у новонароджених та дітей раннього віку, розробка алгоритмів їх ранньої діагностики, лікування та профілактики),
 • розробка методів диференційованої діагностики та лікування когнітивної дезінтеграції з розладами аутистичного спектру та орфанних захворювань у дітей
 • Член редакційної колегії науково-практичних журналів : «Міжнародний неврологічний журнал», «Перинатологія і Педіатрія», «Соціальна педіатрія та реабілітологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина»

Володіння методами діагностики і лікування:

 • діагностична оцінка даних НСГ у новонароджених і дітей першого року життя з неврологічною патологією – з метою вирішення питання про необхідність проведення дегідратаційної та метаболічної терапії з урахуванням їх показників та оцінки проведеного лікування (у разі наявності ознак гіпертензійно-гідроцефального синдрому). Визначення необхідності проведення МРТ головного мозку;
 • оцінка показників ЕЕГ-картування при пароксизмальних станах у дітей з метою уточнення їх характеру (епілептичні, неепілептичні);
 • діагностична оцінка змін на МРТ головного мозку у співвідношенні з клінічними проявами неврологічного захворювання;
 • освоєно значення кількісних показників метаболітів мозку (NAA, Cho, Cr, Lac та ін.), визначених методом МРС головного мозку в характері формування неврологічної патології у дітей;
 • застосування в лікуванні епілептичних нападів у дітей сучасних анти конвульсивних препаратів, в тому числі з широким спектром дії (топамакс, леветірацетам);
 • застосування препаратів нейрометаболічної дії з протисудомними чи протинабряковими властивостями (кортексин, цитіколін, гліцисед, магне В6, пантокальцин) у новонароджених з пре- і перинатальною патологією з перших діб життя та при подальшій реабілітації центральної нервової системи у дітей, в тому числі з епілептичними синдромами;
 • діагностична оцінка даних МРТ головного мозку та ЕЕГ з визначенням специфічних змін, характерних для когнітивної епілептиформної дезінтеграції з розладами аутистичного спектру;
 • застосування розробленого комплексного лікування когнітивної епілептиформної дезінтеграції з розладами аутистичного спектру із використанням нейрометаболічної та енерготропної терапії у поєднанні з анти конвульсивною терапією при наявності специфічних епілептичних змін на ЕЕГ, навіть при відсутності нападів.

Інше:
– Захищена докторська дисертація за темою «Рання діагностика, профілактика, лікування та реабілітація пре- і перинатальних порушень центральної нервової системи у дітей», в якій було науково обгрунтовано і створено послідовну систему підвищення ефективності ранньої діагностики пре- і перинатальної патології ЦНС у дітей на підставі застосування новітніх технологій нейровізуалізації та удосконалення індивідуалізованих алгоритмів поетапної відновної терапії і раннього реабілітаційного втручання.
– Автор більше 200 наукових робіт серед яких статі в т.ч. у закордонних виданнях, патенти, інформаційні листи, розділи у монографіях.

Приналежність до професійних асоціацій:

 • Президент асоціації дитячих неврологів України

Організація та участь у міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, форумах та інше:

 • Організатор І національного конгресу «Актуальні питання перинатальної неврлогії», (2014,2017);
 • постійний учасник та спікер вітчизняних та закордонних наукових конференцій, семінарів, шкіл;
 • Участь у міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, конгресах,  секціях з дитячої неврології профільних конгресів.