Відділення проблем здоров’я жінки фертильного віку

podolskij

Науковий керівник – лікар вищої категорії, заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор Подольський Василь Васильович


Згідно з Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» від 8.08.2000 року в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології України створено наукове відділення «Проблем здоров’я жінки фертильного віку». Від дня заснування відділенням керує професор Подольський В. В.

Відділення вирішує наукові та організаційно-методичні завдання зі збереження здоров’я та профілактики його порушень у жіночої популяції населення України, покращення демографічної ситуації, формування в суспільства нового ставлення до проблеми здоров’я жінок фертильного віку.

Професор В.В. Подольський, визначний вчений акушер-гінеколог у нашій країні, його наукові дослідження дозволили вирішити сучасні проблеми екстрагенітальної патології у вагітних, зокрема, ведення вагітності, пологів, стану плода і новонароджених у жінок з вродженими вадами серця та нейро-циркуляторною астенією. Ці наукові розробки дозволили значно знизити частоту ускладнень, як у вагітних жінок, так і у новонароджених. Протягом останніх років професор В.В. Подольський є керівником широкомасштабних наукових досліджень, присвячених вивченню стану репродуктивного здоров’я жінок в нашій країні.

Клінічною базою наукового відділення є клінічне відділення «Проблем здоров’я жінки фертильного віку» на 15 ліжок з такою ж назвою, яке розташоване на шостому поверсі акушерсько-гінекологічного корпусу інституту, та кабінет «Охорони здоров’я жінки та малих інвазивних методів лікування гінекологічних хворих» з денним стаціонаром, розташований на дев’ятому поверсі лабораторно-діагностичного корпусу інституту.

podolskij2

Огляд хворої професором Подольським В.В.

 

Основні наукові напрямки відділення:

 • Дослідження стану репродуктивного здоров’я населення України;
 • клініко-епідеміологічні, соціологічні дослідження в різних регіонах України, щодо стану здоров’я жінок;
 • вивчення патогенетичних змін та формування ускладнень репродуктивного здоров’я у жінок з хронічними запальними захворюваннями статевих органів;
 • розробка методів прогнозування ускладнень та профілактики порушень репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку;
 • розробка методів діагностики та лікування захворювань статевих органів у жінок;
 • вивчення стану репродуктивного здоров’я у жінок груп ризику, які зловживають алкоголем, знаходяться під впливом тютюнопаління та несприятливим впливом наркотиків;
 • розробка методів прегравідарної підготовки для жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я;
 • вивчення патогенетичних механізмів розвитку плацентарної недостатності;
 • дослідження онкомаркерів в плаценті жінок із змінами здоров’я та ускладненням перебігом вагітності;
 • дослідження ефективності впровадження новітніх технологій для покращення стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку;
 • вивчення патогенетичних механізмів інфікування плода і новонароджених у жінок з запальними процесами до та під час вагітності;
 • розробка лікувально-профілактичних заходів для жінок з змінами репродуктивного здоров’я та порушеннями вегетативного гомеостазу.

Наукові дослідження у відділенні виконуються спільно з установами НАН України (Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Е. Кавецького НАН Украіни),  МОЗ України (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л .Шупика МОЗ України; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця) та закордонними колегами (Каролінський університет, Швеція).

Під керівництвом В.В. Подольського захищено дванадцять кандидатських, три докторських дисертацій (одна з них за кордоном). Автор понад 500 наукових праць, серед яких 5 монографій

Професор В.В. Подольський виконував завдання Державної програми “Репродуктивне здоров’я 2001-2005рр.”, є виконавцем і членом координаційної Ради Державної програми “Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року”, керував виконанням завдань Державної програми “Національна програма профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки”, входить до складу комісії Міністерства охорони здоров’я України зі створення протоколів лікування патологічних станів та захворювань в акушерстві і гінекології,  є членом редколегії провідних фахових журналів “Педіатрія, акушерство та гінекологія”, “Здоров’я жінки” (науковий консультант), “Репродуктивная эндокринология” (заступник головного редактора). Активно працює в Спеціалізованій Раді із захисту докторських дисертацій.   Подольський В.В. користується  авторитетом серед колег в Україні і за кордоном, є членом Європейської та Всесвітньої асоціації лікарів акушерів-гінекологів, членом Президії Асоціації акушерів-гінекологів України і відповідає за проблеми розвитку науки та репродуктивного здоров’я жінок,   заступник голови (з 2009 р. по 2014 р),  член Республіканської Проблемної комісії МОЗ України та  НАМН України з акушерства-гінекології.