Відділення проблем здоров’я жінок фертильного віку (на 15 ліжок)

Завідувач відділенняПодольський Василь Васильович  професор, доктор медичних наук, Заслужений лікар України,телефон (044) 484-40-64


Згідно з Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» від 8.08.2000 року в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології України створено наукове відділення «Проблем здоров’я жінок фертильного віку».

Відділення «Проблем здоров’я жінок фертильного віку» вирішує наукові та організаційно-методичні завдання зі збереження здоров’я та профілактики його порушень у жіночої популяції населення України, покращення демографічної ситуації, формування в суспільства нового ставлення до проблеми здоров’я жінок фертильного віку.

Клінічною базою наукового відділення є клінічне відділення «Проблем здоров’я жінок фертильного віку» на 15 ліжок, яке розташоване на шостому поверсі акушерсько-гінекологічного корпусу Інституту, та «Кабінет охорони здоров’я жінки» з денним стаціонаром, розташований на дев’ятому поверсі лабораторно-діагностичного корпусу інституту.

Від дня заснування відділенням керує професор Подольський Василь Васильович.

Подольський В.В.- визначний вчений акушер-гінеколог у нашій країні. Його наукові дослідження дозволили вирішити сучасні проблеми екстрагенітальної патології у вагітних, зокрема, ведення вагітності, пологів, стану плода і новонароджених у жінок з вродженими вадами серця та нейро-циркуляторною астенією. Ці наукові розробки дозволили значно знизити частоту ускладнень, як у вагітних жінок, так і у новонароджених. Протягом останніх років професор Подольський В.В. є керівником широкомасштабних наукових досліджень, присвячених вивченню стану репродуктивного здоров’я жінок в нашій країні.

Подольський В.В. користується великим авторитетом серед колег в Україні і за кордоном. Він є членом Європейської та Всесвітньої асоціації лікарів акушерів-гінекологів.

Основні наукові напрямки відділення:

 • дослідження стану репродуктивного здоров’я населення України;
 • клініко-епідеміологічні, соціологічні дослідження в різних регіонах України, щодо стану здоров’я жінок;
 • вивчення патогенетичних змін та формування ускладнень репродуктивного здоров’я у жінок з хронічними запальними захворюваннями статевих органів;
 • розробка методів прогнозування ускладнень та профілактики порушень репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку;
 • розробка методів діагностики та лікування захворювань статевих органів у жінок;
 • вивчення стану репродуктивного здоров’я у жінок груп ризику, які зловживають алкоголем, знаходяться під впливом тютюнопаління та несприятливим впливом наркотиків;
 • розробка методів прегравідарної підготовки для жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я;
 • вивчення патогенетичних механізмів розвитку плацентарної недостатності;
 • дослідження онкомаркерів в плаценті жінок із змінами здоров’я та ускладненням перебігом вагітності;
 • дослідження ефективності впровадження новітніх технологій для покращення стану репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку;
 • вивчення патогенетичних механізмів інфікування плода і новонароджених у жінок з запальними процесами до та під час вагітності;
 • розробка лікувально-профілактичних заходів для жінок з змінами репродуктивного здоров’я та порушеннями вегетативного гомеостазу.
podolskij2

Огляд хворої професором Подольським В.В.

Наукові дослідження у відділенні виконуються спільно з установами НАН України (институт експериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецького НАН Украины) та МОЗ України (Національна академія після дипломної освіти ім. П.Л.Шупика та Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця) та закордонними колегами Каролінський університет (Швеція).

Під керівництвом В.В. Подольського захищено дванадцять кандидатських, три докторських дисертацій (одна з них за кордоном).

Професор В.В. Подольський виконував завдання Державної програми “Репродуктивне здоров’я 2001-2005” – є виконавцем і членом координаційної ради Державної програми “Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року” керує виконанням завдань Державної програми “Національна програма профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004-2008 роки”.

В.В. Подольський входить до складу комісії Міністерства охорони здоров’я України зі створення протоколів лікування патологічних станів та захворювань в акушерстві і гінекології.

Професор В.В. Подольський є членом редколегії провідних фахових журналів “Педіатрія, акушерство і гінекологія” та “Здоров’я жінки” (науковий консультант), “Репродуктивная эндокринология” (заступник головного редактора). Активно працює в Спеціалізованій раді із захисту докторських дисертацій.

Автор понад 500 наукових праць серед яких 5 монографій.

Є членом президії Асоціації акушерів-гінекологів України і відповідає за проблеми розвитку науки та репродуктивного здоров’я жінок.

Подольський В.В. з 2009 р. по 2014 р. заступник голови, член Республіканської Проблемної комісії МОЗ України та  НАМН України з акушерства і гінекології.

Співробітники відділення приймають активну участь у підвищенні кваліфікації лікарів:

 • проводяться доповіді для курсантів циклів передатестаційної підготовки та первинної спеціалізації з акушерства і гінекології, сімейних лікарів;
 • щорічні семінари та доповіді для акушерів-гінекологів України з питань діагностики, профілактики, лікування внутрішньої патології у вагітних, преконцепційної підготовки, ведення вагітності та пологів;
 • просвітні заходи для широких верств населення України.