Відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей з групою проблем алергії та імунореабілітації дітей

Антипкін Ю.Г.

Антипкін Ю.Г.

Завідувач відділення на громадських засадахАнтипкін Юрій Геннадійович, академік НАМН України, професор, доктор медичних наук
телефон (044) 483-80-67

Завідувач групи з проблем алергії та імуно-реабілітації дітей на громадських засадахЛапшин Володимир Федорович, професор, доктор медичних наук
телефон (044) 483-62-16

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Уманець Тетяна Рудольфівналікар-педіатр,  дитячий алерголог, вища категорія, доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділення захворювань органів дихання та респіраторних алергозів у дітей

Степанова Лілія Семенівна лікар педіатр, вища категорія, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Смірнова Олена Анатоліївналікар педіатр, дитячий пульмонолог, вища категорія, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Толкач Світлана Іванівналікар педіатр, дитячий пульмонолог, вища категорія, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Матвєєва Світлана Юріївна – лікар педіатр, дитячий алерголог, вища категорія, молодший науковий співробітник

Кондратенкова Тетяна Володимирівна – лікар педіатр, дитячий алерголог, вища категорія, молодший науковий співробітник


Підрозділи відділення:

 1. Наукова група з проблем алергії та імунореабілітації дітей Керівник: професор, доктор медичних наук  Лапшин В.Ф.
 2. Алергоцентр з діагностикою медикаментозної алергії у дітей та жінок

Основні напрямки наукової роботи відділення:

  1. Вивчення патогенетичних механізмів розвитку хронічних неспецифічних захворювань органів дихання у дітей : бронхіальної астми, хронічних бронхітів, інтерстиціальних захворювань легень.
  2. Вивчення поліморфізму генів, які асоційовані з розвитком різних фенотипів бронхіальної астми, включаючи фармакогенетичні дослідження.
  3. Вивчення патогенетичних особливостей перебігу, факторів ризику, розробка нових технологій діагностики та лікування ( в т.ч. методів алерген-специфічної імунотерапії)  алергічних захворювань у дітей: алергічного риніту, атопічного дерматиту, харчової алергії, бронхіальної астми.
  4. Розробка та патогенетичне обґрунтування диференційованих реабілітаційних комплексів у дітей з патологією органів дихання та алергічними захворюваннями у дітей.
  5. Вивчення особливостей формування алергічних захворювань у дітей груп ризику на підставі довготривалих катамнестичних спостережень з народження (когортні дослідження).
  6. Вивчення факторів ризику виникнення алергічних реакцій на ліки, особливостей перебігу та причин тяжких алергічних системних реакцій на ліки.

Організація та виконання науково-дослідних робіт за профілем підрозділу. Розробка нових технологій діагностики та лікування дітей з захворюваннями органів дихання та алергічною патологією. Впровадження сучасних методів алерго- і імунодіагностики та імунотерапії, в т.ч. методів діагностики медикаментозної алергії у дітей. Забезпечення консультативної, діагностичної, лікувальної та профілактичної допомоги дитячому населенню України з захворюваннями органів дихання та алергічною патологією. Організація та проведення освітніх програм (семінарів, конференцій та ін..) для лікарів відповідно профілю наукової діяльності. Участь у міжнародних наукових програмах за профілем підрозділу. Відділення надає організаційно-методичну допомогу лікувально-профілактичним закладам областей України з питань дитячої пульмонології та алергології, сприяє розширенню партнерства між міжнародними та локальними центрами у вирішенні питань покращення діагностики та лікування  захворювань органів дихання та алергічної патології, організації навчання спеціалістів з питань медикаментозної алергії. Спільно з МОЗ України бере участь у розробці медико-технологічної документації.