Відділення захворювань органів дихання у дітей та респіраторних алергозів у дітей з групою проблем алергії та імунореабілітації дітей

Науковий керівник –  академік НАМН України, професор, доктор медичних наук, Антипкін Юрій Геннадійович.

Керівник групи з проблем алергії та імуно-реабілітації дітей професор, доктор медичних наук Лапшин Володимир Федорович.


Основні напрями наукової та практичної діяльності

Вивчення причини дитячої смертності від захворювань органів дихання, обґрунтування та впровадження комплексу заходів по профілактиці цих захворювань.
За допомогою генетичних маркерів розроблені критерії по виявленню серед різних контингентів дитячого населення груп ризику по різним гострим захворюванням бронхолегеневої системи, а також розроблені методи диспансерного спостереження дітей, особливо дошкільного віку. Вивчення особливостей перебігу хронічних захворювань легень в залежності від ступеню та вираженості рестриктивних змін з розробкою клініко-лабораторних та функціональних критеріїв ранньої діагностики пневмосклеротичних ускладнень, а також розробка лікувально-реабілітаційних заходів по попередженню цих ускладнень.
Вивчення екологічних питань здоров’я у дітей з позиції особливостей психофізіологічної організації організму вивчення розумової працездатності, психічного, фізичного розвитку, фізичного потенціалу та структурно-функціонального стану кісткової системи у дітей, які мешкають на радіаційно забруднених територіях, у дітей, народжених в сім’ях батьків-ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та у першого покоління матерів, які були опромінені внаслідок аварії на ЧАЕС у дитячому та підлітковому віці, у дітей, які народилися від матерів, прооперованих з приводу раку щитоподібної залози.
Відділення розраховано на лікування дітей від 3-х до 18 років. Провадяться дослідження по попередженню внутрішньо-лікарняної інфекції, вивчення ефективності лікувального процесу у дітей з неспецифічними захворюваннями легень, вадами розвитку бронхолегеневої системи та бронхіальної астми на етапі госпітальної допомоги.
Розроблюються нові форми організації лікувально-профілактичної допомоги дітям з захворюваннями органів дихання, впроваджуються нові медикаменти в практику дитячої пульмонології. У віддленні знаходиться спелеокамера для лікування дітей з бронхіальною астмою та алергійними захворюваннями.