Відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених та недоношених дітей

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Знаменська Тетяна Костянтинівна, лікар вищої категорії, тел. (044) 483-62-20.

Завідуюча –  кандидат медичних наук Журавель Ірина Анатоліївна, лікар вищої категорії,   тел. (044) 483-58-43.


Відділення займається діагностикою та лікуванням захворювань новонароджених та недоношених дітей: захворювання бронхолегеневої системи (вроджені пневмонії, респіраторний дистресс-синдром І типу – ателектази легень, хвороба гіалінових мембран), шлунково-кишкового тракту (виразково-некротичні ентероколіти), захворювання дітей, народжених від матерів з цукровим та гестаційним діабетом (діабетична фетопатія, діабетична кардіоміопатія), ізоімунні та трансімунні конфлікти за АВО-системою та Rh-фактором,  патології гемостазу (трансімунні та ізоімунні тромбоцитопенії, геморрагічна хвороба новонароджених, синдром диссемінованого внутрішньосудинного згортання крові), захворювання центральної та периферичної нервової систем різної етіології , внутрішньоутробні інфекції.

При всіх патологіях періоду новонародженості проводиться цілодобовий моніторинг вітальних функцій, індивідуальна розробка програм парентерального харчування з урахуванням потреб в енергії та поживних речовинах, програм інфузійної терапії з метою корекції водно-електролітного обміну та метаболізму.

Відділення займається наданням реанімаційної та післяреанімаційної інтенсивної терапії дітям з низькою та екстремальне низькою масою тіла при народжені, передопераційною діагностикою та наданням медичної допомоги дітям з вродженими вадами розвитку, що потребують транспортування для хірургічного втручання (вроджені вади серця, спинномозкові кіли, вади розвитку шлунково-кишкового тракту та ін.).

Особливістю роботи відділення є надання медичної допомоги дітям з низькою та екстремальне низькою масою тіла при народжені та новонародженим від матерів з різноманітними ускладненнями вагітності та пологів, що приїжджають з різних регіонів Украйни.

Вище вказане свідчить про багатий досвід спеціалістів відділення та значні можливості проведення діагностичної та лікувальної робіт.