Могілєвська Світлана Іванівна

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар акушер-гінеколог; спеціаліст  з лікування вертеброгенних захворювань методом M.Saionji ( Міжнародний інститут превентивної медицини, Tokyo, Japan ).

Кваліфікаційна категорія – вища категорія

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Посадастарший науковий співробітник

Науковий стаж – 25 р.

Клінічний стаж – 32 р.

Післядипломна  освіта, стажування, курси та інше:

 • 1989р.-Клінічна ординатура за фахом «Акушерство та гінекологія» з 02.10.1989р.по 13.02.1992р. на базі НДІ ПАГ АМН України.
 • 1992р.-Очна аспірантура за фахом «Акушерство та гінекологія» з 01.06.1992р. по 01.02.1996р. на базі ІПАГ АМН України.
 • Спеціалізовані курси східної мануальної терапії вертеброгенних захворювань методом М.Сайонжи на базі Міжнародного центру «Авторські медичні технології» (Москва-Токио) в 1992 р. та в 1995 р.
 • Спеціалізовані курси: «Ультразвукова діагностика в акушерстві та гінекології»  в 1993р. та  в  2010р. на базі ІПАГ АМН України та НМАПО ім.П.Л.Шупика.
 • 1998р.-Київська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. Науково-медичний центр здоров’я жінки фірми «Шеренг АГ» Німеччина.: ТУ «Планування сім’ї. Гормональна терапія. Сучасні методи гістеросальпінгографії».
 • 2012р.- НМУ ім.О.О.Богомольця, ТУ «Основи організації невідкладної медичної допомоги ».
 • 2015р.- НМАПО ім.П.Л.Шупика, ТУ «Робота жіночих консультацій , дитячих поліклінік в охороні репродуктивного здоров’я населення»
 • Підвищення кваліфікації на базі Київської медичної академії післядипломної освіти кожні 5 років.

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції,форуми та інше:

Брала участь у симпозіумах, семінарах, з’їздах, конгресах, засіданнях асоціації акушерів-гінекологів, науково-практичних конференціях, у тому числі з міжнародною участю, які проходили на базі ДУ ІПАГ НАМН України та за його межами.

Основні направлення наукової та клінічної діяльності:

 • Розробка нових методів профілактики та лікування невиношування вагітності. Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Вплив гестагенних препаратів на наслідки вагітності при невиношуванні”. Розроблена та впроваджена в практику диференційована, оптимальна схема лікування загрози переривання вагітності з використанням різних гестагенних препаратів в залежності від терміну вагітності, стану фетоплацентарного комплексу і вираженості симптомів загрози переривання вагітності.
 • Займаюсь дослідженням механізмів розвитку передчасних пологів, діагностикою та лікуванням дистресу плода, вивченням молекулярно-генетичних ланок патогенезу невиношування вагітності.
 • Є співавтором Національного підручника «Акушерство та гінекологія», за ред. акад. НАМН України В.М.Запорожана.
 • Брала участь у науково-дослідній роботі згідно Державної програми «Репродуктивне здоров`я нації» на період до 2015 р. За матеріалами НДР отримане авторське право на науковий твір «Заходи щодо запобігання ускладнень перебігу вагітності і пологів та оптимізації антенатального нагляду за вагітними в умовах реформування медичної галузі в Україні» .