Відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології з науковою групою малоінвазивних втручань в акушерстві і гінекології

Завідуюча – доктор медичних наук Скрипченко Наталія Яківна,тел.(044)483-80-59


У  відділенні проводиться дослідження сучасних особливостей діагностики дистресу плода під час вагітності та під час пологів у здорових жінок та вагітних з акушерською патологією. Вивчається ефективность використання існуючого в Україні протоколу щодо діагностики та лікування дистресу плода з урахуванням світових аналогів та світового досвіду з цього питання.

На лікуванні у відділенні знаходяться вагітн із акушерською патологією: загроза переривання вагітності, з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом (мертвонароджуваність, завмерла вагітність, непліддя, невиношування), ізосенсибілізація за системою АВО та Rh, токсикози I та II половини вагітності, вузький таз, анемія, неправильне положення плода, плацентарна недостатність, багатоплідна вагітність, вагітні з бактеріальними та вірусними інфекціями (токсоплазмоз, герпес, цитомегаловірус і тд).

У відділенні застосовуються сучасні методи діагностики та лікування вагітних та породілей. Спостерігаються та знаходяться на лікуванні вагітні з множинною лейоміомо матки, цим жінкам надається допомога при вагітності і пологах, при оперативних розродженнях проводяться органозберігаючі операції.

Впроваджено проведення пологів в індивідуальних пологових залах та залах сімейного типу.

Особливістю роботи є те, що відділення займається найбільш складною патологією, яка зустрічається у вагітних, які приїжджають з різних регіонів України, які представляють певні труднощі діагностики та лікування на місцях. Лікарі здійснюють консультативні виїзди по „сан авіації”.

 Список лікарів відділення:

Коломійцева Антоніна Георгівна. – д.м.н., професор

Черненко Таісія  Степанівна – к.м.н

Шамаєва Олена Володимирівна  – к.м.н.

Могілевська Світлана Іванівна. – к.м.н..