Відділення впровадження та вивчення ефективності сучасних медичних технологій в акушерстві та перинатології

Завідуюча відділеннямСкрипченко Наталія Яківна, доктор медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії , Заслужений лікар України
телефон (044) 483-80-59

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Шамаєва Олена Володимирівна кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, лікар акушер-гінеколог, категорія вища

Могілєвська Світлана Іванівна кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, лікар акушер-гінеколог, категорія вища

Мазур Тарас Миколайовичмолодший науковий співробітник, лікар акушер-гінеколог, категорія вища

Пугачова Наталія Миколаївнатехнік II категорії


Зав.віділення .д.м.н. Скрипченко Н.Я. зі співробітниками наукового і клінічного відділень

Зав.віділення д.мед.н. Скрипченко Н.Я. зі співробітниками наукового і клінічного відділень

Наше відділення розраховане на 75 ліжок: з них 50 ліжок – палати для вагітних жінок із можливістю перебування у загальних, двох- або одномісних палатах та 25 ліжок – післяпологові палати (загальні або одномісні) з можливістю як сумісного так і окремого перебування з новонародженим. У пологовому відділенні знаходяться виключно індивідуальні, сучасно оснащені пологові зали, які зоновано на допологову частину та власне пологову залу для комфорту роділлі та зручності її партнера у пологах.

Специфіка роботи відділення полягає в тому, що на лікування надходить важкий контингент хворих з різноманітними акушерськими патологіями у різні терміни вагітності: вагітні з обтяженим акушерським анамнезом, які мали мертвонародження в анамнезі, мимовільні викидні, завмерлі вагітності, звичне невиношування, істміко-цервікальна недостатність, токсикози І та II половини вагітності, анемії вагітних, рубці на матці після кесаревого розтину та консервативної міомектомії, неправильне положення плода, аномалії кісткового тазу, фіброміома матки, передлежання плаценти, обтяжений акушерський анамнез, мало- та багатоводдя, фетоплацентарна недостатність, багатоплідна вагітність.

Важкий контингент хворих потребує високого професійного рівня, тому разом з лікувальною роботою велика увага приділяється підвищенню професійних знань та навичок, а також розробці і впровадженню нових актуальних методів профілактики та лікування в питаннях тактики ведення вагітності та пологів у жінок з акушерською патологією, що дає можливість виявити особливості цих параметрів у даного контингенту вагітних та провести своєчасну адекватну корекцію, направлену на їх покращення та попередження акушерських ускладнень та перинатальних ушкоджень у плода.

Велика увага у відділенні приділяється тактиці ведення та розродження вагітних жінок із багатоплідними вагітностями, а також лікування у разі виникнення загрози переривання вагітності, істміко-цервікальної недостатності, ЗРП або фето-фетального синдрома у таких жінок.

У відділенні розроблено тактику ведення та розродження вагітних жінок із доброякісними пухлинами матки та придатків (лейоміома та аденоміоз). Ускладнення вагітності та пологів при наявності вогнищ аденоміоза та лейоміоми матки спостерігається в 2 рази частіше, ніж без даної патології, відповідно нами розроблено чітку тактику ведення вагітності та розродження таких жінок. Такі вагітні  для проведення оперативного втручання  скеровуються у відділення оперативної гінекології, а в подальшому –  ретельно спостерігаються у нашому відділенні. У нашому відділенні  проводяться  операції кесаревого розтину з наступною консервативною міомектомією. Завдяки використанню аргоно-плазмової коагуляції (апарат ФОТЕК – ЕА 142) та медикаментозних препаратів (карбетоцин, транексамова кислота)  зменшує  час операції, мінімізує операційну крововтрату, кількість ускладнень у післяопераційному періоді, сприяє нормальній інволюції матки, зменшує кількість призначень знеболювальних препаратів та антибіотиків у породіль з міомою матки та аденоміозом.

Наші розробки та впровадження використовуються не лише в межах відділення  інституту, а  у різних клініках та перинатальних центрах, а лікарі відділення здійснюють консультативні виїзди у науково-дослідницькі інститути та клініки нашого міста а також по усієї країни. Регулярно відвідують та виступають на закордонних наукових конгресах та Всеукраїнських медичних наукових конференціях, майстер-класах, а також широко займаються просвітницькою діяльністю, читаючи лекції як для колег-лікарів так і для пацієнтів.