Шамаєва Олена Володимирівна

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар акушер-гінеколог

Кваліфікаційна категорія – вища категорія

Науковий ступінь – кандидат медичних наук

Посадастарший науковий співробітник  

Науковий стаж – 26 р.

Клінічний стаж – 31 р.

Післядипломна  освіта, стажування, курси та інше:

Підвищення кваліфікації на базі Київської медичної академії післядипломної освіти кожні 5 років та проходження курсів тематичного удосконалення щорічно.

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції,форуми та інше:

Брала участь у симпозіумах, семінарах, з’їздах, конгресах, засіданнях Асоціації акушерів-гінекологів, науково-практичних конференціях, у тому числі з міжнародною участю, які проходили на базі ДУ ІПАГ НАМН України та за його межами.

Основні направлення наукової та клінічної діяльності:

Профілактика та лікування невиношування вагітності, прееклампсії, плацентарної дисфункції, дистресу плода, внутрішньоутробного інфікування. Дослідження механізмів розвитку передчасних пологів, вивчення молекулярно-генетичних ланок патогенезу невиношування вагітності.

 Є співавтором Національного підручника «Акушерство та гінекологія», за ред. акад. НАМН України В.М.Запорожана.

Брала участь у науково-дослідній роботі згідно Державної програми «Репродуктивне здоров`я нації» на період до 2015 р. За матеріалами НДР отримане авторське право на науковий твір «Заходи щодо запобігання ускладнень перебігу вагітності і пологів та оптимізації антенатального нагляду за вагітними в умовах реформування медичної галузі в Україні» .