Вiддiлення акушерських проблем екстрагенiтальноï патологiї

extra

Науковий керівникДавидова Юлія Володимирівна, доктор медичних наук, магістр з державного управління, головний спеціаліст з акушерства та гінекології НАМН України.


Відділення створено 1959 р.,

Керівники відділення:

1959-1965- Панченко Н.А., кандидат медичних наук, доцент;

1966-1979 – Пап О.Г., доктор медичних наук професор;

1979-2008  – Дашкевич В.Є., доктор медичних наук професор;

2009 –теперішній час  – Давидова Ю.В., доктор медичних наук, магістр з державного управління.

У відділенні працюють 9 наукових співробітників, з них 2 доктори наук, 7 кандидатів наук.

Щорічно у відділенні консультуються 2000 вагітних, стаціонарна допомога надається 500 жінкам з важкою соматичною патологією, та проводиться 390 пологорозрішення.

          Основні напрями науково-методичної та практичної діяльності:

 1. У відповідності до вимог світової медичної практики (ESCardio 2011) проводиться надання перинатальної та кардіальної допомоги вагітним з тяжкими серцево-судинними захворюваннями у складі мультидисціплінарної команди зі спеціалістами НІССХ ім. М.М.Амосова   мають кардіоваскулярні захворювання, в тому числі тяжкі вади серця:
 • преконцепційна профілактика
 • прегравідарна підготовка
 • планування сім’ї
 • перинатальний консиліум у складі мультидисціплінарної команди «акушерська кардіологія» (акушер-гінеколог, реаніматолог, кардіохірург, кардіолог, неонатолог) та визначення тактики ведення пологів з урахуванням місця, часу, варіанту та терміну розродження, як резерв зниження материнської та перинатальної захворюваності та смертності
 • розробка індивідуального репродуктивного плану жінкам з серцево-судинною патологією на засадах інтерконцепційного підходу
 • розродження вагітних вкрай високого кардіального та перинатального ризику в умовах кардіоторакального стаціонару базі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України у складі мультидисциплінарної команди
 1. Обгрунтування індивідуального плану профілактики серцево-судинних захворювань в репродуктивному віці у жінок, які мали гіпертензивні гестаційні ускладнення (прееклампсія, гестаційна гіпертензія) упродовж попередньої вагітності, як резерв зниження частоти серцево-судинних захворювань у жінок.
 2. Обгрунтування та розробка індивідуального репродуктивного плану жінкам з онкологічною патологією, як такою, що вперше виявлено під час вагітності, так і з онкологічною патологією на етапі до настання вагітності, включаючи преконцепційну профілактику, прегравідарну підготовку. Розродження таких жінок проводиться у складі мультидисціплінарної команди «онкологія та акушерство» з відділенням оперативної гінекології ДУ «ІПАГ НАМН України».
 3. Розробка та запровадження методів раціонального ведення вагітності, пологів та антенатальної охорони плода у жінок з різними видами тяжкої екстрагенітальної патології, зокрема з автоімунною патологією (системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит), поєднаною патологією (антифосфоліпідний синдром, вроджена тромбофілія)

            -вивчення особливостей перебігу вагітності та пологів, удосконалення антенатальної охорони плода у жінок з екстрагенітальною паталогіею, які мають перинатальні та репродуктивні втрати в минулому.                                               

 1. Обгрунтування та впровадження інноваційних методів профілактики тромбоемболічних ускладнень, кровотеч, анемії та залізодефіцитних станів, результати яких представлено в програмах науково-практичного семінару в форматі телемосту «Міжнародні та вітчизняні стандарти надання гінекологічної допомоги», який проводиться Міністерством охорони здоров’я України, Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», науково­-практичним журналом «Здоров’я жінки».
 2. Участь у науково-практичному Всеукраїнському проекті «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф», ініціаторами та організаторами якого виступають Міністерство охорони здоров’я України, Національна академія медичних наук України, ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України» та Асоціація серцево-судинних хірургів України.
 3. Обґрунтування принципів надання спеціалізованої перинатальної та нейрохірургічної допомоги вагітним з складною нейрохірургічною патологією зі створенням мультидисціплінарної команди «нейрохірургія та акушерство».

      Відділення активно приймає участь в організації науково-практичних профільних конференцій в Україні, в тому числі і з міжнародною участю, щорічно представляє майже 50 доповідей.  Результати науково-практичних досліджень відділення отримали високу оцінку на світових та європейських конгресах з акушерства, кардіології, перинатології, патології внутрішніх органів у вагітних.

Зазначені напрями науково-практичної діяльності відділу акушерських проблем екстрагенітальної патології знаходять впровадження у виконанні трьох дисертацій на здобуття ступеня доктора медичних наук, трьох дисертацій на здобуття ступеня кандидата медичних наук під керівництвом Давидової Ю.В.