Березенко Валентина Сергіївна

Перелік всіх медичних спеціальностей – педіатр, дитячий гастроентеролог, спеціалізація з ультразвукової діагностики

Кваліфікаційна категорія – вища

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Наукове звання – старший науковий співробітник

Посада – завідуюча відділення дитячої гепатології

Клінічний стаж -31 рік

Післядипломна освіта, стажування, курси:

Закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут імені М.І.Пирогова у 1986 році. В 1986-1989 рр працювала лікарем-ординатором дитячого відділення Бершадської ЦРЛ, Вінницька обл. В 1989-1991 рр. навчалася в клінічній ординатурі з педіатрії в НДІ Педіатрії, акушерства і гінекології       м. Київ. З 1991 по 2006 рр працювала молодшим науковим, науковим, старшим науковим співробітником відділень функціональної діагностики та дитячої гастроентерології ІПАГ НАМН України. З 2006 року – учений секретар ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової НАМН України», з 2015 року керівник центру дитячої гепатології цього інституту.

У 1994 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності “Педіатрія” на тему “Особливості детоксикуючої функції печінки та її корекція у дітей з хронічним гепатитом”. В 2007 року захистила докторську дисертацію «Клініко-патогенетичні особливості фіброгенезу печінки при хронічних гепатитах у дітей та шляхи його медикаментозної корекції». В 2002 році отримала вчене звання – «старший науковий співробітник». З 16.09.2016 року обрана на посаду завідуючої кафедри педіатрії №1. Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції. форуми та інше:

Приймала участь в роботі Міжнародних конференцій (Туреччини, Німеччини, Росії, Польщі)

Основні направлення наукової та клінічної діяльності:

хронічні гепатити В, С,

запальні хвороби кишечника у дітей

Нагороди, премії та інше:

Грамота МОЗ України, Відмінник охорони здоров’я СРСР