Вiддiлення неонатологiї

Znamenska

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Знаменська Тетяна Костянтинiвна

Завідувач клінічної бази – Счастлива Валентина Олександрівна 


neonatology

                                                                                                                                                                                                                                                               Відділення фізіології і патології новонароджених, затверджене в структурі інституту з квітня 1965 р., входило до складу акушерського відділу, а потім – відділу екстрагенітальної патології вагітних (з 1975).

З 1985 р. у відділенні фізіології і патології новонароджених виділене відділення реанімації і інтенсивної терапії на 9 реанімаційних ліжок.

З 1965р. по 1973 р. відділенням керувала д.м.н., професор А.М.Хвуль, а потім – д.м.н. К.М. Васильєва, к.м.н. Мартиненко Л.Г., з 1994 р. по теперішній час – д.м.н., професор Т.К. Знаменська.

Співробітниками відділення опубліковано більше 500 наукових праць, 7 методичних рекомендацій, 23 інформаційних листи, внесено 22 раціоналізаторських пропозицій, отримано 17 авторських свідоцтв, а також захищено 6 докторських і 19 кандидатських дисертацій.

На даний час у відділенні неонатології працює 6 докторів медичних наук, 4 кандидати наук (1 головний, 3 провідних. 2 старших, 2 наукових співробітника) і 6 лікарів вищої і першої категорії.

Основні напрями наукової та практичної діяльності:

– розробка нових технологій надання медичної допомоги дітям від матерів з екстрагенітальною патологією;

– вивчення формування біоценозу у новонароджених, профілактика і лікування його порушень;

– прогнозування, профілактика і лікування геморагічних ускладнень у дітей від матерів з екстрагенітальною патологією;

– прогнозування, профілактика і лікування перинатальних гіпоксичних метаболічних пошкоджень у дітей від матерів з невиношуванням різної етіології, а також від матерів з екстрагенітальною патологією;

– пренатальна та неонатальна діагностика вроджених та спадкових аномалій;

– розробка нових технологій діагностики, профілактики та лікування дітей від матерів, інфікованих TORCH-інфекцією;

– розробка нових технологій діагностики, профілактики та лікування перинатальних пошкоджень ЦНС;

– створення системи катамнестичного спостереження за недоношеними дітьми.

В результаті проведених у відділенні неонатології багаторічних досліджень:

– розроблено 3-х етапний комплекс організаційних, лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів для новонароджених з екстрагенітальною патологією;

– запропоновані критерії ранньої діагностики порушень метаболічної адаптації, порушень системи гемостазу, внутрішньоутробного інфікування;

– розроблено метод експрес-діагностики стану системи гемостазу;

– розроблено метод експрес-діагностики внутрішньоутробного інфікування ЦМВ та вірусом простого герпесу 2 типу (дослідження відбитків плацент);

– сумісно з відділенням медицини плода та неврології розроблені алгоритми обстеження дітей з вродженою та спадковою патологією в неонатальному періоді;

– виходжування новонароджених від матерів з акушерською та екстрагенітальною патологією, інфікованих TORCH-інфекцією;

– рання діагностика різних патологічних станів періоду новонародженості;

– діагностика перинатальних пошкоджень ЦНС.

Впровадження результатів наукових розробок сприяло зниженню захворюваності та смертності новонароджених.video

Результати наукових досліджень співробітники відділення щорічно доповідають на наукових конференціях, конгресах, з’їздах в Україні та за кордоном.

Співробітники відділення проводять виїзні тематичні цикли лекцій з актуальних питань перинатології та неонатології, також активно використовують сучасні можливості телемедицини за допомогою якої проводяться консультування та обговорення тактики діагностики та лікування найбільш важких випадків захворювань новонароджених, вагітних жінок та породіль, проводять он-лайн засідання з екстреної експертної оцінки історій хвороб новонароджених з участю лікарів перинатальних центрів України.

zal

Відділення є провідником програми “Мати-кенгуру” в Україні.

Співробітниками відділення спільно з органами охорони здоров’я м. Києва організована і щорічно проводиться школа неонатологів.

Сумісно з МОЗ України, співробітники відділення неонатології приймають активну участь у розробці протоколів по виходжуванню новонароджених дітей.