Слєпов Олексій Костянтинович

Перелік всіх медичних спеціальностей – неонатальна хірургія, торакоабдомінальна дитяча хірургія

Кваліфікаційна категорія  вища

Науковий ступіньдоктор медичних наук,

Наукове звання – професор

Посада – науковий керівник відділення хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей

Науково-педагогічий стаж – 20 років

Стаж за спеціальністю – 36 років

Наукова діяльність

 • Автор понад 280 наукових праць, і, в тому числі, 40 патентів України на винахід або корисну модель, 5 методичних рекомендацій, 3 монографій.
 • В 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Діагностика та лікування вад розвитку із синдромом дихальної недостатності у новонароджених та грудних дітей». В 2004 році захистив докторську дисертацію на тему: «Хірургічне лікування внутрішньогрудних компресій дихальних шляхів у дітей». В 2013 році пройшов стажування в Европейському центрі фетальної медицини, м. Льовен, Бельгія.
 • Керівник 5 науково-дослідних робіт, 4 з яких закінчені. Під науковим керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації, виконується 1 докторська і 1 кандидатська дисертація.
 • Член вченої ради ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології  ім.акад. О.М.Лук’янової НАМН України», член апробаційної вченої ради при цьому інституті за фахом «Педіатрія», спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій за фахом «дитяча хірургія» при Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова.
 • Член редакційної колегії журналів «Хірургія дитячого віку» та «Перинатологія і педіатрія».

Хірургічна практика

 • Виконав більше 2 тисяч складних оперативних втручань і, в тому числі, у новонароджених, при складних вадах розвитку трахеї, легень, стравоходу, діафрагми, магістральних судин, гепато-біліарної системи, шлунково-кишкового тракту, передньої черевної стінки тощо.
 • Розробив низку нових методів хірургічної корекції складних вад розвитку у новонароджених: при діафрагмальній грижі, гастрошизисі, омфалоцелє, при вадах трахеї, легень, пухлинах різних локалізацій тощо.
 • Є співавтором нової концепції перинатальної діагностики та лікування складних вад розвитку, їх профілактики та ранньої хірургічної корекції в постнатальному періоді в Україні.
 • Впровадження її в практику дало можливість за останні роки значно знизити, в 2-4 рази, післяопераційну летальність у цих критичних хворих.
 • Професор Слєпов О.К. є автором низки класифікацій природжених вад розвитку: «Внутрішньогрудних компресій дихальних шляхів різної етіології у дітей», «Гіпоплазії легень при природженій діафрагмальній грижі у новонароджених», «Гастрошизису».
 • В 2011 – 2013 рр. – Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча хірургія» та «Неонатальна хірургія».

Нагород та премії

 • За вагомі досягнення в професійній діяльності та багаторічну сумлінну працю в 2009 році відзначений подякою Міністра охорони здоров’я України, а в 2010 році нагороджений Почесною грамотою МОЗ України та Президії НАМН України (2014 р),
 • відзначений подякою Київського міського голови (2015 р) та Комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я (2017 р),
 • нагороджений орденом Ярослава Мудрого V ст. (2017 р).
 • В 2013 році присвоєне почесне звання «Заслужений лікар України»