Відділення променевої діагностики та пренатальної кардіології

diagnost

Науковий керiвник – доктор медичних наук , професор , лауреат державної премії Лук’янова Iрина Сергiївна 


Відділення створено у 1975 році як клінічне, з 1991 року відділення стало науковим підрозділом Інституту.

Очолювала відділення з часу його заснування до 2003 року доктор медичних наук, професор Бабко Софія Олександрівна (Фото 2), у 2003-2004 роках завідував відділенням доктор медичних наук Тарасюк Борис Андрійович, у 2004 році після об’єднання із відділенням пренатальної кардіології науковим керівником відділення стала доктор медичних наук, професор Лук’янова Ірина Сергіївна. У відділенні працюють 2 професора, 2 доктора медичних наук, 5 кандидатів медичних наук, з них головний, провідний науковий співробітник,  два старших наукових співробітника, 2 молодших наукових співробітника.

Основні напрями наукової та практичної діяльності:

 •  Вивчення стану кровоточу матково-плацентарного комплексу у вагітних;
 • діагностика та пренатальне спостереження плодів з вродженими аномаліями розвитку серця та порушеннями серцевого ритму;
 • дослідження гемодинаміки плода та діагностика гіпоксичних станів плода;
 • вивчення клініко-інструментальних особливостей новонароджених від матерів з серцево-судинними, ендокринними захворюваннями та захворюваннями нирок;
 • розробка ультразвукових маркерів пристосувально-адаптаційних можливостей плода та новонародженого при захворюваннях серцево-судинної, ендокринної систем у вагітних та захворюваннями нирок;
 • проведення оцінки стану кардіоваскулярної та гепатобіліарної системи у дітей із хронічною патологією органів травлення, патологією сполучної тканини, хронічними бронхолегеневими захворюваннями;
 •  дослідження стану ендотелію магістральних судин середнього калібру у дітей із патологією сполучної тканини, хронічними вірусними гепатитами, хронічною патологією органів дихання та вагітних жінок.

Патентна діяльність:

2010 р.

 • Пат. №92502 Україна, МПК А61В8/06. Спосіб діагностики ураження кишечника при підпечінковій формі портальної гіпертензії у дітей Тарасюк Б.А., Лук’янова І.С, Іголкіна О.Д., Гончаренко Н.І., Яременко В.В.; заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України’’. опубл. 10.11.2010. Бюл. №21.

2011 р.

 1. Патент на корисну модель. №58640. Спосіб діагностики дифузних захворювань печінки. Дикан І.М., Поліщук О.В., Колотілов М.М., Красюк О.А.,  Глобенко Т.А., Коробко В.Ф., Луценко С.В.;  заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України’’; опубл. 26.04.2011. Бюл.№18.
 2. Патент на винахід № 57849. Спосіб діагностики порушень стану плода у жінок з гестаційним діабетом. Опубл. 10.03.2011. Бюл. №5.

2010 р.

 • Пат. №92502 Україна, МПК А61В8/06. Спосіб діагностики ураження кишечника при підпечінковій формі портальної гіпертензії у дітей Тарасюк Б.А., Лук’янова І.С, Іголкіна О.Д., Гончаренко Н.І., Яременко В.В.; заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України’’. опубл. 10.11.2010. Бюл. №21.

2011 р.

 1. Патент на корисну модель. №58640. Спосіб діагностики дифузних захворювань печінки. Дикан І.М., Поліщук О.В., Колотілов М.М., Красюк О.А.,  Глобенко Т.А., Коробко В.Ф., Луценко С.В.;  заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України’’; опубл. 26.04.2011. Бюл.№18.
 2. Патент на винахід № 57849. Спосіб діагностики порушень стану плода у жінок з гестаційним діабетом. Опубл. 10.03.2011. Бюл. №5.

2012 р.

 1. Пат. UA на корисну модель № 66567  МПК А61В10/00 Спосіб діагностики панкреатиту у дітей. Гончаренко Н.І., Тарасюк Б.А., Лук’янова І.С., Грідіна Т.А., Лембрик І.С., Арабская Л.П.; заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут педіатрії, акушерства та гінекології  НАМН України’’; опубл. 10.01.2012. Бюл. № 1.
 2. Пат. на корисну модель UA №69413, МПК А61В8/06. Спосіб діагностики ураження товстого кишечника у дітей / Тарасюк Б.А., Лук’янова І.С., Гончаренко Н.І., Грідіна Т.А., Ремінна Н.Т., Гордієнко К. П.; заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України’’; опубл. 25.04.2012. Бюл. № 8.
 3. Пат. на винахід №98427 UA МПК А61В10/00 Спосіб діагностики панкреатиту у дітей. Гончаренко Н.І., Тарасюк Б.А., Лук’янова І.С., Грідіна Т.А., Лембрик І.С., Арабская Л.П.; заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України’’; опубл. 10.05.2012. Бюл. № 9.

2013 р.

 1. Пат. на винахід UA №101890, МПК А61В8/06. Спосіб діагностики ураження товстого кишечника у дітей / Тарасюк Б.А., Лук’янова І.С., Гончаренко Н.І., Грідіна Т.А., Ремінна Н.Т., Гордієнко К. П.; заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України’’; опубл. 13.05.2013. Бюл. № 9.
 2.  Патент на винахід. Спосіб діагностики стану плода та новонароджених у вагітних із серцево-судинних патологією / Дзюба О.М., Лук’янова І.С., Давидова Ю.В., Медведенко Г.Ф. Заявка ; заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України’’; заявлено 2013р.
 3. Пат. на винахід UA № 82293. Спосіб діагностики передчастних пологів у жінок з групи перинатального ризику / Давидова Ю.В., Лук’янова І.С., Мокрик О.М.; заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України’’; опубл. 25.07.2013. Бюл. №14.

2014р.

 1. Патент на корисну модель UA №90751. Спосіб діагностики рефлюкс-езофагіту у дітей / Гончаренко Н.І., Грідіна Т.А., Тарасюк Б.А., Лук’яноваІ.С.; заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України’’; опубл.10.06.2014 Бюл.№11.
 2. Патент на корисну модель UA №94149. Спосіб діагностики стану судин мікроциркуляторного русла у вагітних з цукровим діабетом / Авраменко Т.В., Тутченко Л.І., Мелліна І.М., Гончаренко Н.І., Грибанов А.В.; заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України’’; опубл. 27.10.2014 Бюл.№10.
 3. Патент на корисну модель. Спосіб оцінки ефективності блокаторів кальцієвих каналів у дітей із системними захворюваннями сполучної тканини / Омельченко Л.І., Гончаренко Н.І., Муквіч О.М.,  Лук’янова І.С.; заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України’’; заявка а 2014 11470 від 21.10.2014р.
 4. Патент на корисну модель UA №89701. Спосіб діагностики стану плода та новонародженого у вагітних із серцево-судинною патологією / Дзюба О.М., Лук’янова І.С., Давидова Ю.В., Медведенко Г.Ф.; заявник та патентовласник ДУ ’’Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України’’; опубл. 25.04.2014 Бюл.№8.

 Видавнича діяльність (2010-2014 рр):

 • Статті у наукових виданнях – 96;
 • доповіді на форумах ( у т.ч. міжнародних) -38;
 • тези -68;
 • патенти -14;
 • підручники, керівництва, методичні рекомендації -4;
 • впровадження- 8.

Відділення тісно співпрацює з ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.  акад. М.Амосова НАМН України» та  ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»