Відділення променевої діагностики та пренатальної кардіології

Завідуюча наукового відділення променевої діагностики та пренатальної кардіологіїЛук’янова Ірина Сергіївна, доктор медичних наук, професор , тел. (044) 483-14-46

Головченко О.В.

Головченко О.В.

Завідуюча клінічного відділення ультразвукової та функціональної діагностикиГоловченко Олеся Володимирівна, кандидат медичних наук, тел. (044) 483-14-46

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Тарасюк Борис Андрійович – спеціаліст з ультразвукової діагностики, вища категорія, доктор медичних наук,  старший науковий співробітник

Медведенко Галина Федорівна- спеціаліст з ультразвукової діагностики, лікар педіатр, лікар неонатолог, вища категорія, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Дзюба Олена Миколаївна – лікар ультразвукової діагностики, вища категорія, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

 Грідіна Тетяна Андріївна лікар ультразвукової діагностики, лікар педіатр, перша категорія, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник 

 Янюта Галина Сергіївна – лікар акушер-гінеколог, лікар ультразвукової діагностики, перша категорія з УЗД, кандидат медичних наук, молодший науковий співробітник

 Солодущенко Володимир В’ячеславович – лікар ультразвукової діагностики


Відділення створено у 1975 році як клінічне, з 1991 року відділення стало науковим підрозділом Інституту.

Очолювала відділення з часу його заснування до 2003 року доктор медичних наук, професор Бабко Софія Олександрівна (фото 1), у 2003-2004 роках завідував відділенням доктор медичних наук Тарасюк Борис Андрійович.

Фото 1. Проф. д.м.н. Бабко С.А. з першим в України УЗ сканером  Technicar  (ФРГ-Швеція ), 1979 р.

У 2004 році після об’єднання із відділенням пренатальної кардіології науковим керівником відділення стала доктор медичних наук, професор Лук’янова Ірина Сергіївна. Клінічним підрозділом завідує к.м.н. Головченко Олеся Володимирівна (фото 2)

 Зараз у відділенні працюють 2 професора, 2 доктора медичних наук, 4 кандидатів медичних наук, з них головний, провідний науковий співробітник,  два старших наукових співробітника, 2 молодших наукових співробітника та 4 лікаря.

Всі співробітники мають спеціалізацію з ультразвукової діагностики:

  • вища категорія – 5
  • перша категорія -2

 Також співробітники відділення  мають додаткову спеціалізацію з фахом «Неонатологія», «Акушерство та гінекологія», «Педіатрія», «Кардіологія».

Два лікаря мають спеціалізацію за фахом «Функціональна діагностика».

Основні напрями діяльності відділення

            Співробітники та лікарі відділення приймають активну участь у виконанні наукових тем, розробці патентів  та корисних моделей, являються авторами більше 260  статей, 8 монографій, навчальних посібників, у галузі акушерства, гінекології, кардіології , кардіохірургії та педіатрії. Співробітники відділення  приймають активну участь у роботі конгресів, з’їздів та форумів України та за її межами, проводять тренінги та курси підвищення кваліфікації лікарів.

Ультразвукова діагностика
  – в акушерстві;
  – в педіатрії;
  -в неонатології (в т.ч. відділення інтенсивної терапії новонароджених)

diagnost

Фото 2. Проф. Лук’янова І.С. з(зліва) та зав. від., к.м.н. Головченко О.В.з (права)

Методики, що виконуються у відділенні:

  • ультразвукові дослідження

Пренатальна УЗД (у всі терміни вагітності) з допплерометрією (матково-плацентарний і плодовий кровотік);

Пренатальна ехокардіографія ;

Гідросонографія (ШКТ);

Дослідження ф-ції жовчного міхура (з навантаженням);

ультразвукова мікроскопія ;

Дослідження ендотеліальної функції;

Вивчення сонних артерій у дітей;

Транскраніальна допплерографія судин головного мозку у дітей 1-року життя;

Комплексне ультразвукове дослідження новонароджених (з оцінкою внутрішньосерцевої і периферичної гемодинаміки);

УЗ дослідження поверхнево розташованих органів;

Дослідження ОЧП у вагітних.

  • функціональні методи

Дослідження функції зовнішнього дихання з навантаженням;

Кардіо-інтервалографія;

Пульсоксиметрія мозкового кровотоку (у відділенні інтенсивної терапії новонароджених);

Енцефалографія.