Вiддiлення внутрішньої патології вагiтних

 

medvedЗавідувач відділенням – Медведь Володимир Ісаакович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, лікар вищої категорії, тел. (044)483-61-67

 

 

Лікарі відділення:  

 1. Кирильчук Міла Євгенівна – головний науковий співробітник, д.м.н., лікар акушер-гінеколог вищої категорії
 2. Ісламова Олена Василівна – провідний науковий співробітник, к.м.н., лікар терапевт вищої категорії
 3. Грицай Інна Миколаївна – старший науковий співробітник, к.м.н., лікар акушер-гінеколог першої категорії
 4. Янюта Олександр Сергійович – молодший науковий співробітник, лікар акушер-гінеколог першої категорії
 5. Шевченко Олександра Сергіївна – молодший науковий співробітник, лікар терапевт другої категорії
 6. Дуда Катерина Михайлівна – молодший науковий співробітник, лікар акушер-гінеколог другої категорії
 7. Коваль Софія Тарасівна – лікар акушер-гінеколог першої категорії
 8. Степура Наталія Борисівна – лікар терапевт другої категорії
 9. Автомеєнко Алла Ігорівна – лікар акушер-гінеколог другої категорії

Проблематика відділення

Відділення має можливості комплексного обстеження хворих з такими нозологічними формами:

 • серцево-судинні захворювання;
 • бронхо-легеневі хвороби;
 • захворювання печінки та жовчних шляхів;
 • шлунково-кишкові хво­роби;
 • хвороби нирок;
 • хвороби системи крові та кровотворення.

Види медичної допомоги, що надаються хворим у відді­ленні:

 • вирішення питання про можливість виношування вагітності;
 • індивідуальне прогнозування ускладнень перебіг/ вагіт­ності;
 • оцінка ризику даної вагітності та розробка на підставі цієї оцінки тактики ведення вагітності;
 • планове превентивне лікування вагітних із різними видами внут­рішньої патології; переривання вагітності за медичними показаннями в пізньому тер­міні;
 • лікування ускладнень вагітності, у тому числі порушень стану плода;
 • лікуван­ня основного захворювання та його уск­ладнень під час вагітності;
 • комплексна допологова підготовка;
 • розробка плану ведення пологів;
 • розродження вагітних з екстрагенітальною патологією в умовах спеціалізованого пологового блоку бри­гадою лікарів у складі акушера-гінеколога, терапевта, анестезіолога-реаніматолога, неонатолога;
 • лікування, профілакти­ка ускладнень у післяпологовому періоді;
 • розробка рекомендацій із подальшого спостереження, реабілітації та лікування після виписки;
 • розробка рекомендації щодо контрацепції.