Вiддiлення внутрішньої патології вагiтних

Завідувач відділенняМедведь Володимир Ісаакович  професор, член-кореспондент, доктор медичних наук, Заслужений лікар України,
телефон (044) 483-61-67

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Кирильчук Міла Євгенівна – головний науковий співробітник, доктор медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії ,старший науковий співробітник

Ісламова Олена Василівна  провідний науковий співробітник, кандидат медичних наук, лікар терапевт вищої категорії, старший науковий співробітник

Грицай Інна Миколаївнастарший науковий співробітник, кандидат медичних наук, лікар акушергінеколог першої категорії, лікар ультразвукової діагностики другої категорії

Дуда Катерина Михайлівна молодший науковий співробітник, лікар акушер-гінеколог першої категорії

Савка Тарас Романович молодший науковий співробітник, лікар акушер-гінеколог

Янюта Олександр Сергійович молодший науковий співробітник, лікар акушер гінеколог вищої категорії

Янюта Сергій Миколайович  завідувач відділення, вищої категорії, доктор медичних наук

Апресова Карина Грантівна лікар акушер-гінеколог вищої категорії, доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Коваль Софія Дмитрівна лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Степура Наталія Борисівна лікар терапевт першої категорії

Атомеєнко Алла Ігорівна лікар акушер-гінеколог першої категорії

Шевченко Лариса Иванівна лікар терапевт першої категорії (терапія, сімейна медицина, рефлексотерапія)

Пупишева Тетяна Іванівна лікар терапевт вищої кваліфікаційної категорії


Завідувач відділення член- кор.НАМН України, проф., д.м.н.,Медведь В.І. із своїми співробітниками

Завідувач відділення член- кор. НАМН України, проф., д.мед.н., Медведь В.І. із своїми співробітниками

Історія відділення бере початок з 1998 року. Основним напрямом діяльності відділення спочатку була допомога пацієнткам із цукровим діабетом. Професор Володимир Ісаакович Медведь започаткував створення державного реєстру хворих діабетом дівчаток і жінок, що дало змогу планувати вагітність та виносити здорову дитину сотням пацієнток. Наукові дослідження в діагностиці, профілактиці та лікуванні внутрішньої патології у вагітних сприяють покращенню результатів вагітності у жінок з різними видами внутрішньої патології. Під керівництвом професора Медведя В.І. працює 8 акушерів-гінекологів та 4 терапевти.

Відділення має можливості комплексного обстеження хворих з такими нозологічними формами:

 • серцево-судинні захворювання;
 • бронхо-легеневі хвороби;
 • захворювання печінки та жовчних шляхів;
 • шлунково-кишкові хво­роби;
 • хвороби нирок;
 • хвороби системи крові та кровотворення.

Співробітниками відділення надаються наступні види медичної допомоги:

 • вирішення питання про можливість виношування вагітності;
 • індивідуальне прогнозування ускладнень перебігу вагіт­ності;
 • оцінка ризику даної вагітності та розробка на підставі цієї оцінки тактики ведення вагітності;
 • планове превентивне лікування вагітних із різними видами внут­рішньої патології; переривання вагітності за медичними показаннями в пізньому тер­міні;
 • лікування ускладнень вагітності, у тому числі порушень стану плода;
 • лікуван­ня основного захворювання та його уск­ладнень під час вагітності;
 • комплексна допологова підготовка;
 • розробка плану ведення пологів;
 • розродження вагітних з екстрагенітальною патологією в умовах спеціалізованого пологового блоку бри­гадою лікарів у складі акушера-гінеколога, терапевта, анестезіолога-реаніматолога, неонатолога;
 • лікування, профілакти­ка ускладнень у післяпологовому періоді;
 • розробка рекомендацій із подальшого спостереження, реабілітації та лікування після виписки;
 • розробка рекомендації щодо контрацепції.

Відділення внутрішньої патології працює на базі клінічного підрозділу пологового відділення для вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи на чолі із завідувачем відділення, д.мед.н. Янютою Сергієм Миколайовичем.

Всі співробітники відділення займаються лікувальною роботою на базі пологового відділення для вагітних із захворюваннями серцево-судинної системи та надають консультативну допомогу населенню в жіночій консультативній поліклініці ДУ «ІПАГ НАМН України» (проф. В.І. Медведь, д.мед.н М.Є. Кирильчук, к.мед.н. О.В. Ісламова).

Важливим видом діяльності відділення є науково-методична робота, підготовка і видання Національних протоколів, навчальних посібників та Наказів МОЗ України з питань планування сім’ї та екстрагенітальної патології.

Співробітники відділення приймають активну участь у підвищенні кваліфікації лікарів:

 • проводяться доповіді для курсантів циклів передатестаційної підготовки та первинної спеціалізації з акушерства і гінекології, сімейних лікарів;
 • щорічні семінари та доповіді для акушерів-гінекологів України з питань діагностики, профілактики, лікування внутрішньої патології у вагітних, преконцепційної підготовки, ведення вагітності та пологів;
 • просвітні заходи для широких верств населення України.

Участь співробітників відділення у вітчизняних та зарубіжних наукових форумах