Лабораторія імунології

Завідувач лабораторіїДонськой Борис Владиславович, кандидат біологічних наук, старший науковий спiвробiтник 
телефон (044)483-90-61

Співробітники лабораторії (науковий склад відділення):

Стамболi (Галазюк) Людмила Венiамiнiвна – бiолог, фiзiолог людини i тварини, кандидат бiологiчних наук, старший науковий спiвробiтник

Радиш Тетяна Володимирівна – імунолог, мікробіолог, кандидат біологічних наук, науковий співробітник

Осипчук Дарія Віталіївна – бiолог, мікробіолог, кандидат бiологiчних наук, науковий спiвробiтник

Коцюба Анна Миколаївна – фельдшер-лаборант

Аношко Ярослава Ігорівна – студентка 5 курсу НМУ ім. О.О. Богомольця, спеціалізація лікарська справа, технік

Шаповаленко Наталія Олегівна – студентка 6 курсу НМУ ім. О.О. Богомольця, спеціалізація лікарська справа, технік

Ребенко Катерина Вікторівна – студентка 4 курсу ННЦ ‘Інститут біології та медицини’, спеціалізація імунологія, технік


Лабораторію організовано у 1981 році. Першим керівником лабораторії імунології був Лауреат державної премії доктор медичних наук, професор Чернишов Віктор Павлович.

Провідними напрямками роботи лабораторії є:
– імунологія репродукції ;
– імунні механізми спонтанних абортів і порушень імплантації; імунні чинники невдач екстракорпорального запліднення;
– діагностика первинних імунодефіцитів;
– вікові особливості імунної системи дітей;
– імунорегуляція при хронічних соматичних захворюваннях у дітей.

Лабораторія володіє сучасними імунологічними методами: проточна цитометрія, імуноферментний аналіз, ведення культур клітин. За допомогою вищезгаданих методів в лабораторії проводяться дослідження субпопуляційного складу лімфоцитів, визначення концентрації сироваткових імуноглобулінів, дослідження концентрації цитокінів в сироватці крові, оцінка внутрішньоклітинної продукції цитокінів лімфоцитами та дослідження функціональної активності лімфоцитів (НК-клітин, Т-лімфоцитів) та гранулоцитів. Також проводиться виявлення антифосфоліпідних, анти-ДНК та антиспермальних антитіл.

Лабораторія володіє гібридомною технологією – отримано низку гібридом, які продукують моноклональні антитіла. Отримані у лабораторії моноклональні антитіла проти фактору некрозу пухлин використовувались в імуноферментному аналізі для оцінки кількості цього фактору. Цей метод був застосований для оцінки стану дітей з ювенільним ревматоїдним артритом, септичних хворих, вагітних жінок із звичним невиношуванням та завмиранням плоду.

В лабораторії досліджено імунофенотипові та функціональні характеристики лімфоцитів периферичної крові жінок зі звичними невиношуваннями, та на їх основі виокремлено прогностичні параметри. За отриманими даними опубліковано більше 20 наукових праць, більшість з яких опубліковано в іноземних наукових журналах.

В лабораторії проводяться дослідження в галузі дитячої імунології, впроваджено нові методи діагностики первинних імунодефіцитів для виявлення рідкісних нозологій вроджених імунодефіцитів. У співпраці з іншими відділами інституту виконується ряд наукових тем присвячених дитячій імунології, зокрема дослідженню субпопуляційного складу моноцитів у дітей з захворюваннями печінки, дослідженню активаційного потенціалу НК-клітин у дітей з частими респіраторними інфекціями. Також у лабораторії розроблено новий метод визначення активності природних кілерів за поверхневою експресією CD69.

У рамках міжнародного співробітництва з клініками та університетами Швейцарії, Німеччини, Болгарії та США у лабораторії проведені імунологічні дослідження дії імунотропних препаратів, відкриті нові супресуючі властивості преімплантаційного фактору, охарактеризовано зміни в субпопуляціях лімфоцитів у дітей та вагітних жінок з техногенно забруднених зон та визначені особливості антиспермального імунітету у неплідних пар в різних географічних регіонах Європи та Азії.

У лабораторії під керівництвом проф. В.П.Чернишова виконано та захищено 32 кандидатських та 5 докторських дисертацій. Співробітники лабораторії є авторами більш ніж 500 наукових робіт, з яких: 7 монографій, більше 40 статей, надрукованих у закордонних міжнародних журналах англійською та німецькою мовами.

Завідувач лабораторії та її співробітники щорічно приймають участь у міжнародних наукових симпозіумах та конгресах, де презентують результати досліджень лабораторії у вигляді лекцій, усних та стендових доповідей.

 

Завідувач лабораторії к.б.н.Донськой Б.В. зі своїми співробітниками