Осипчук Дарія Віталіївна

Спеціальність – біолог,імунолог, мікробіолог

Наукове ступінькандидат біологічних наук

Посада молодший науковий спiвробiтник Лабораторія імунології з науковою групою вірусології

Науковий стаж – 2 роки

Загальний стаж роботи – 8 років

Післядипломна освіта:

 Освiта вища.

 Заочна аспірантура ДУ «ІПАГ НАМН України», 2012-2016рр.

Участь в міжнародних та вітчизняних наукових конференціях та школах:

міжнародна конференція «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті» (м. Київ, 2014 р.), «Сучасні можливості діагностик та лікування первиннх імунодефіцитів у дітей» в рамках Центрально-Східноєвропейської програми «J-project» (м.Полтава, 24-25 квітня 2014р.), 6-th EFIS-EJI South East European Immunology School (SEEIS2014) (м.Тімішоара, Румунія, 2014р), науково-практичний симпозіум «Критерії ранньої діагностики первинних імунодефіцитів у дітей»(м. Житомир, 2015р.), Second International Primary Immunodeficiencies Congress IPIC 2015(м.Будапешт, Угорщина, 2015р.), міжнародна конференція «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті» (м. Київ, 2016 р.), Республіканська школа-семінар «Діагностика імунопатологічних станів» (м.Мінськ, 2017р.)

Основним направлення наукової дiяльностi є розробка методик для оцінки функціонального стану толл-подібних рецепторів (ТПР) у дітей з інвазивними бактеріальними станами та рекурентними вірусно-бактеріальними інфекціями, лабораторна діагностика первинних імунодефіцитів.

Викладацька та просвітня діяльність:

  • лекції та семінари для студентів НМАПО ім.П.Л. Шупіка, що проходять курси за спеціальністю лабораторна імунологія, клінічна імунологія.

Нагороди:

диплом за кращу стендову доповідь – міжнародна конференція «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті» (м. Київ, 2014 р.), диплом за кращу усну доповідь – «Мікробіологія та імунологія – перспективи розвитку в ХХІ столітті» (м. Київ, 2016 р.).