Аношко Ярослава Ігорівна

Спеціальність – лікарська справа

Посада – технік, спiвробiтник Лабораторія імунології

Загальний стаж роботи – 1 рік (З 04.01.2021)

 

Студентка 5 курсу НМУ ім. О.О.Богомольця, спеціальність лікарська справа.

За час роботи в лабораторії опанувала методи проточної цитометрії та імуноферментного аналізу, систематично займається дослідженням НК-клітин крові та ендометрію. Володіє навичками роботи з базами даних Exel, обізнана з основами медичної статистики. Здійснює пошук нових методик та актуальної науково-медичної інформації в галузі імунології репродукції.

Сфера наукових інтересів: НК-клітини, імунофенотип НК-клітин ендометрію, закономірності функціонування протипухлинного та противірусного імунітету.

Постійно бере участь у виконанні фрагментів науково-дослідних робіт та аналізі даних досліджень, які проводяться в інституті за місцем роботи.