Ребенко Катерина Вікторівна

Спеціальність – біолог,імунолог

Посада – технік, спiвробiтник  Лабораторія імунології

Загальний стаж роботи – 1 рік (З 14.01.2021)

 

Студентка 4 курсу ННЦ ”Інститут біології та медицини’, спеціальність Біологія 091, кафедра Мікробіології та Імунології. За час роботи в лабораторії опанувала методи імунопреципітації та імуноферментного аналізу; добре знається на роботі з базами даних Exel, здійснює пошук науково-медичної інформації з використанням вітчизняних та зарубіжних інтернет-ресурсів, обізнана з основами медичної статистики.

На базі лабораторії була написана курсова оглядова робота на тему: ”Коронавірусна інфекція: етіологія, діагностика і профілактика ”, яка була захищена на відмінно.

Постійно бере участь у виконанні фрагментів науково-дослідних робіт та аналізі даних досліджень, які проводяться в інституті за місцем роботи.

Галузі знань на сфери інтересів: імунологія, імунологія репродукції, протипухлинний імунітет.