Відділення проблем захворювань органів травлення у дітей

Науковий керівник – віце-президент Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів в Україні, доктор медичних наук, професор Денисова Маргарита Федорівна. Тел. (044) 483-62-32


Основні напрямки наукової діяльності – це вивчення клінічних особливостей та патогенетичних механізмів формування тяжких інвалідизуючих  хвороб органів травлення з метою підвищення ефективності   їх діагностики, лікування та попередження важких ускладнень захворювання у дітей різних вікових груп.

На сьогодні наукові дослідження спрямовані на вивчення клініко-морфологічних особливостей виразкового коліту на підставі визначення його фенотипів у дітей та підлітків, вивчення структурно-функціонального стану слизового бар’єру кишечника, що суттєво поглиблює теоретичні уявлення стосовно механізмів розвитку хвороби, та дає змогу науково обґрунтувати нові підходи до її лікування, сприяти запобіганню прогресуючих форм та ускладнень, мінімізувати необхідність хірургічного втручання, покращити прогноз захворювання, підвищує якість життя пацієнтів, попереджає інвалідизацію.

Відділення проблем захворювань органів травлення є базою підвищення кваліфікації педіатрів, гастроентерологів, сімейних лікарів з актуальних питань дитячої гастроентерології  та базою ДП «Державний експертний центр МОЗ України» по проведенню клінічних випробувань ефективності та безпечності застосування лікарських препаратів у дітей. Співробітники відділення беруть участь у міжнародних багатоцентрових дослідженнях препаратів, які використовуються при захворюваннях органів травлення.