Відділення проблем захворювань органів травлення у дітей

Завідуюча відділенняДенисова Маргарита Федорівна, доктор медичних наук, професор
телефон (044) 483-62-32

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Букулова Нана Юріївна педіатр, дитячий гастроентеролог, друга категорія зі спеціальності педіатрія, молодший науковий співробітник

Чернега Наталія Вікторівнапедіатр, дитячий гастроентеролог, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник

Дорошенко Ольга Олексіївнапедіатр, дитяча гастроентеролог, лікар-педіатр

Ремінна Наталія Тарасівнапедіатр, вища категорія, лікар-педіатр


Відділення організовано в 1968 році академіком Лук’яновою О.М., яка до 1984 року його  очолювала. З 1984 року завідуюча відділення стала д.м.н. професор Денисова М.Ф.

Основні напрямки наукової діяльності – це вивчення клінічних особливостей та патогенетичних механізмів формування тяжких інвалідизуючих  хвороб органів травлення з метою підвищення ефективності   їх діагностики, лікування та попередження важких ускладнень захворювання у дітей різних вікових груп.

На сьогодні наукові дослідження спрямовані на вивчення клініко-морфологічних особливостей виразкового коліту на підставі визначення його фенотипів у дітей та підлітків, вивчення структурно-функціонального стану слизового бар’єру кишечника, що суттєво поглиблює теоретичні уявлення стосовно механізмів розвитку хвороби, та дає змогу науково обґрунтувати нові підходи до її лікування, сприяти запобіганню прогресуючих форм та ускладнень, мінімізувати необхідність хірургічного втручання, покращити прогноз захворювання, підвищує якість життя пацієнтів, попереджає інвалідизацію.

Відділення проблем захворювань органів травлення є базою підвищення кваліфікації педіатрів, гастроентерологів, сімейних лікарів з актуальних питань дитячої гастроентерології  та базою ДП «Державний експертний центр МОЗ України» по проведенню клінічних випробувань ефективності та безпечності застосування лікарських препаратів у дітей. Співробітники відділення беруть участь у міжнародних багатоцентрових дослідженнях препаратів, які використовуються при захворюваннях органів травлення.