Відділення планування сім’ї з групою впровадження нових технологій в амбулаторно-гінекологічну практику

 

vovk

Науковий керівник відділення, д.м.н., професор Іраїда Борисівна Вовк із співробітниками


Історія відділення бере початок з 1966 р., коли було створено відділення дитячої гінекології в НДІ Охорони здоров’я матері і дитини, яке очолила д.м.н., професор Ю.О. Крупко-Большова. У 1994 році за ініціативою академіка О.М. Лук’янової було створено перший в країні Центр планування сім’і. У 1998 році в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології АМН України відкрило свої двері відділення планування сім’ї та статевого розвитку дітей та підлітків під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, д.м.н., професора Іраїди Борисівни Вовк. З 2010 року відділення носить назву «Відділення планування сім’ї з групою впровадження нових технологій в амбулаторно-гінекологічну практику» (керівник групи – д.м.н. В.К. Кондратюк). Основними напрямами діяльності відділення є наукові дослідження в діагностиці та лікуванні гінекологічної патології, які сприяють зміцненню репродуктивного здоров’я жінок.

Відповідно до структури ДУ «ІПАГ НАМН України» у відділенні планування сім”ї працюють:

vovk Вовк Іраїда Борисівна – керівник відділення, проф., д.м.н. Автор більш як 400 наукових публікацій, патентів, монографій.Основні направлення наукової та клінічної діяльності:-консультування з питань планування сім’ї та порушення репродуктивного здоров’я;

-профілактика та лікування гінекологічної патології;

-розробка перспективних напрямків розвитку медичної науки в галузі збереження здоров’я жінок;

-підготовка наукових кадрів та їх атестація.

 
kondrКондратюк Валентина Костянтинівна – керівник групи впровадження нових технологій в амбулаторно-гінекологічну практику, головний науковий співробітник, д.м.н. Наукових публікацій – 152, патентів – 12, монографій – 2.Основні направлення наукової та клінічної діяльності:-оперативне та консервативне лікування безплідності у жінок, пухлиноподібних утворень матки та яєчників;

-амбулаторно-поліклінічна допомога жінкам з гінекологічною патологією.

 
peterПетербурзька Віра Федорівна – провідний науковий співробітник, к.м.н. Наукових публікацій – 149, патентів – 3, монографій – 2.Основні направлення наукової та клінічної діяльності:-діагностика та лікування гінекологічної патології у дівчат (до 18 років)
 
trohТрохимович Ольга Віталіївна – старший науковий співробітник, д.м.н. Наукових публікацій – 91, патентів – 3, монографій – 2.Основні направлення наукової та клінічної діяльності:-лікування жінок з ранніми репродуктивними втратами, безплідністю;

-ендоскопічні методи діагностики та лікування гінекологічної патології жінок.

 
chubejЧубей Галина Валеріївна – старший науковий співробітник, к.м.н. Наукових публікацій – 72, патентів – 2, монографія – 1Основні направлення наукової та клінічної діяльності:-ендоскопічні методи лікування гінекологічної патології;

-лікування доброякісної патології матки та придатків.

 
gorbanГорбань Наталія Євгенівна – старший науковий співробітник, к.м.н. Наукових публікацій – 72, патентів – 3, монографій – 2.Основні направлення наукової та клінічної діяльності:-ультразвукове дослідження органів малого таза;

-діагностика та лікування патології ендометрія, вірусних інфекцій у жінок.

 
kalutaКалюта Аліна Олександрівна – старший науковий співробітник, к.м.н. Наукових публікацій – 48, патентів – 3, монографія – 1.Основні направлення наукової та клінічної діяльності:-кольпоскопічне дослідження патології шийки матки;

-діагностика та лікування доброякісної патології шийки матки.

 
borysukБорисюк Олег Юрійович – старший науковий співробітник, к.м.н. Наукових публікацій – 88, патентів – 5, монографій – 3.Основні направлення наукової та клінічної діяльності:-діагностика та лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом;

-прегравідарна підготовка жінок з обтяженим гінекологічним анамнезом;

-діагностика та лікування безплідності в шлюбі.

Всі співробітники відділення планування сім’ї мають вчений ступінь, а саме – 3 доктори наук (І.Б. Вовк, В.К. Кондратюк, О.В. Трохимович) та 5 кандидатів наук (В.Ф. Петербурзька, О.Ю. Борисюк, Г.В. Чубей,  А.О. Калюта, Н.Є. Горбань).

На сучасному рівні надається допомога у вирішенні питань щодо захворювань органів репродуктивної системи, пов’язаних із запальними процесами геніталій, в тому числі інфекціями, що передаються статевим шляхом, ендокринними порушеннями. Особлива увага приділяється прегравідарній підготовці та плануванню бажаної вагітності, реабілітації після переривання вагітності та її профілактиці. Співробітники відділення володіють сучасними методами консервативного та оперативного лікування жінок з різними формами гінекологічної патології, надають лікувально-консультативну допомогу жіночому населенню всіх регіонів України.

Відділення має клінічні бази:

  • відділення планування сім’ї та хірургічної реабілітації на 30 ліжко-місць на 6 поверсі акушерського корпусу ДУ «ІПАГ НАМН України»;
  • кабінет планування сім’ї при ДУ «ІПАГ НАМН України» – науково-методичний центр з питань збереження репродуктивного здоров’я населення України.

Всі співробітники відділення займаються лікувальною роботою у вище згаданих підрозділах та надають консультативну допомогу населенню в кабінеті планування сім’ї ДУ «ІПАГ НАМН України» (проф. І.Б. Вовк, д.м.н О.В. Трохимович к.м.н. О.Ю. Борисюк), в жіночій консультативній поліклініці інституту (д.м.н В.К. Кондратюк, к.м.н. Г.В. Чубей, к.м.н. А.О. Калюта, к.м.н. Н.Є. Горбань) та у відділенні гінекології дитячого та підліткового віку Національної спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит» (к.м.н. В.Ф. Петербурзька).

Клінічна робота реалізується у вирішенні питань, пов’язаних із безпліддям запального та ендокринного ґенезу, загрозою переривання вагітності ранніх термінів, профілактикою та реабілітацією жінок після репродуктивних втрат. У відділенні проводяться діагностичні та лікувальні заходи по відновленню прохідності маткових труб, пухлин матки, яєчників та патології ендометрія (консервативне та хірургічне лікування – лапароскопія, гістерорезектоскопія, лапаротомія із застосуванням принципів мікрохірургії).

Особлива увага приділяється прегравідарній підготовці та плануванню бажаної вагітності, реабілітації після переривання вагітності та заходам з її профілактики, а також доброякісної патології шийки матки.

Важливим видом діяльності відділення є науково-методична робота, підготовка і видання Національних протоколів, навчальних посібників та Наказів МОЗ України з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я жінок.

Співробітники відділення приймають активну участь у підвищенні кваліфікації лікарів:

– проводяться доповіді для курсантів циклів передатестаційної підготовки та первинної спеціалізації з акушерства і гінекології, сімейних лікарів;

– щорічні семінари та доповіді для акушерів-гінекологів України з питань збереження репродуктивного здоров’я;

– просвітні заходи для широких верств населення України.