Відділення медичних проблем планування сім’ї

Завідувачка відділення: Трохимович Ольга Віталіївна, доктор медичних наук, лікар акушер-гінеколог вищої категорії  (044) 483-84-23

 Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Кондратюк Валентина Костянтинівна – акушер-гінеколог, вища категорія, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник.

Ракша Ірина Іванівна –  кандидат медичних наук, акушер-гінеколог, лікар вищої категорії, лікар з ультразвукової діагностики.

Чубей Галина Валеріївна – акушер-гінеколог, вища категорія, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник.

Борисюк Олег Юрійович – акушер-гінеколог, вища категорія, старший науковий співробітник, кандидат медичних наук.

Калюта Аліна Олександрівна – акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, перша категорія,старший науковий співробітник.

       Історія відділення бере початок з 1966 р. зі створення відділення дитячої гінекології, яке очолила професор Ю.О. Крупко-Большова. У 1994 році за ініціативою академіка О.М. Лук’янової було створено перший в країні Центр планування сім’ї. У 1998 році було відкрито відділення планування сім’ї та статевого розвитку дітей та підлітків під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, професора І.Б. Вовк.  З 2010 року відділення носить назву «Відділення планування сім’ї», а з 2023 року  – «Відділення медичних проблем планування сім’ї».

       З 2021 року наукову роботу відділення очолює Трохимович О.В., автор більш як 135 наукових публікацій, 4 авторські свідоцтва на корисну модель і 6 монографій (співавторство)У відділенні працює 2 доктора медичних наук (Трохимович О.В., Кондратюк В.К.), 4 кандидати медичних наук (Ракша І.І., Чубей Г.В., Борисюк О.Ю, Калюта А.О.)

Основні направлення наукової та клінічної діяльності:

– розробка перспективних напрямків розвитку медичної науки в галузі збереження та покращення репродуктивного здоров’я жінок;

 – консультування з питань планування сім’ї, порушення репродуктивного здоров’я, прегравідарної підготовки подружніх пар;

– удосконалення діагностики, профілактики та розробка персоніфікованого підходу до лікування гінекологічної патології (пухлиноподібних уражень яєчників, гіперпроліферативних захворювань матки (лейоміома матки, ендометріоз, гіперплазія ендометрія), запальних захворювань органів малого тазу та інфекцій, що передаються статевим шляхом, доброякісної патології шийки матки).

– удосконалення діагностики, лікування та профілактики ускладненого перебігу вагітності, ранніх репродуктивних втрат, звичного викидня.

У відділені широко впроваджені сучасні методи діагностики та лікування гінекологічної патології:

  • Лапароскопія (діагностика та лікування безплідності, позаматкової вагітності, реконструктивно-пластичні операції на маткових трубах, видалення кістозних уражень яєчників, параоваріальних та паратубарних кіст, енуклеація міоматозних вузлів, лікування злукового процесу органів малого таза, хірургічна стерилізація).
  • Лапаротомія (консервативна міомектомія, кістектомія).
  • Гістероскопія, гістерорезектоскопія (поліпектомія, міомектомія, сінехіолізис, резекція перетинки матки, біопсія ендометрія), вакуум аспірація.
  • Ультразвукове обстеження органів малого таза;
  • Розширена кольпоскопія шийки матки, прицільна біопсія, конізація шийки матки.
  • Метросальпінгографія (оцінка анатомії порожнини матки та функціонального стану маткових труб).

Завідувачка відділення д.м.н. Трохимович О.В. зі співробітниками

 

    Співробітники відділення досконало володіють усіма сучасними методами хірургічного лікування гінекологічної патології – як малоінвазивними, так і відкритим шляхом.

     Відділення оснащене сучасним обладнанням: лапароскоп Aesculap, гістерорезектоскоп Olympus, гістероскоп KarlStorz, аргоноплазмовий коагулятор ERBE, система УЗД EsoateMyLabSeven, кольпоскоп МК-300, Оlуmрus ВХ-15 та CX4, радіохвильовий електрохірургічний апарат EXBA-350М/120Б «Надія-2».

 

Відділення має клінічні бази:

  • відділення планування сім’ї на 6 поверсі акушерського корпусу ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук`янової НАМН України»;
  • кабінет планування сім’ї при ДУ «ІПАГ ім. акад. О.М. Лук`янової НАМН України» – лікувально-діагностичний та науково-методичний центр з питань збереження репродуктивного здоров’я населення України.

 

    Важливим видом діяльності відділення є науково-методична робота, підготовка і видання Національних протоколів, навчальних посібників та Наказів МОЗ України з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я жінок.

     Щорічно всі працівники відділення беруть участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених актуальним питанням акушерства та гінекології – до 20 доповідей на рік.

Співробітники відділення приймають активну участь у підвищенні кваліфікації лікарів:

– проводяться доповіді для курсантів циклів передатестаційної підготовки та первинної спеціалізації з акушерства і гінекології, сімейних лікарів;

– щорічні семінари та доповіді для акушерів-гінекологів України з питань збереження репродуктивного здоров’я;

– просвітні заходи для широких верств населення України.