Відділення планування сім’ї

Завідуюча відділеннямВовк Іраїда Борисівна доктор медичних наук, професор
телефон (044) 483-84-23

Співробітники (науковий та лікарській склад відділення):

Кондратюк Валентина Костянтинівна – акушер-гінеколог, вища категорія, психолог, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник.

Петербурзька Віра Федорівна – акушер-гінеколог, вища категорія, провідний науковий співробітник, кандидат медичних наук.

Трохимович Ольга Віталіївна – акушер-гінеколог, вища категорія, доктор медичних наук, головний науковий співробітник.

Чубей Галина Валеріївна – акушер-гінеколог, вища категорія, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник.

Горбань Наталія Євгенівна – акушер-гінеколог, спеціаліст з ультразвукової діагностики, кандидат медичних наук, перша категорія, старший науковий співробітник.

Калюта Аліна Олександрівна – акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, перша категорія,старший науковий співробітник.

Борисюк Олег Юрійович – акушер-гінеколог, вища категорія, старший науковий співробітник, кандидат медичних наук.


 

vovk

Науковий керівник відділення, д.м.н., професор Іраїда Борисівна Вовк із співробітниками

Історія відділення бере початок з 1966 р., коли було створено відділення дитячої гінекології в НДІ Охорони здоров’я матері і дитини, яке очолила д.м.н., професор Ю.О. Крупко-Большова. У 1994 році за ініціативою академіка О.М. Лук’янової було створено перший в країні Центр планування сім’ї. У 1998 році в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології АМН України відкрило свої двері відділення планування сім’ї та статевого розвитку дітей та підлітків під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки України, д.м.н., професора Іраїди Борисівни Вовк. З 2010 року відділення носить назву «Відділення планування сім’ї».

Основними напрямами діяльності відділення є наукові дослідження в діагностиці та лікуванні гінекологічної патології, які сприяють зміцненню репродуктивного здоров’я жінок.

Співробітники відділення досконало володіють усіма сучасними методами хірургічного лікування гінекологічної патології – як малоінвазивними, так і відкритим шляхом:

 • Гістероскопія (оцінка стану порожнини матки із проведенням біопсії ендометрія), гістерорезектоскопія (видалення поліпів тіла матки, підслизових міоматозних вузлів, руйнування сінехії порожнини матки), роздільне діагностичне вишкрібання стінок порожниин матки та цервікального каналу, вакуум-аспірація.
 • Лапароскопія (лікування позаматкової вагітності (із пластично-реконструктивними методиками, які в більшості випадків дозволяють зберегти маткову трубу), лікування злукового процесу органів малого таза та черевної порожнини, видалення кістозних уражень яєчників, міоматозних вузлів невеликих розмірів, коагуляція вогнищ ендометріозу).
 • Лапаротомія (операції на органах малого таза).

У відділенні широко впроваджено в клінічну практику всебічне обстеження хворих з гінекологічною патологією:

 • Ультразвукове обстеження органів малого таза;
 • Розширена кольпоскопія шийки матки (для визначення наявності патологічних змін епітелію) із наступною цитологічною оцінкою зразка або біопсією підозрілих ділянок;
 • Метросальпінгографія (дозволяє оцінити зміни порожнини матки та перевірити функціональний стан маткових труб).

Щоденно співробітники відділення планування сім’ї консультують та проводять лікарські обходи пацієнток на чолі з професором відділення, використовуючи в клінічній практиці сучасні протоколи лікування в сфері порушень репродуктивного здоров’я.

Клінічна діяльність відділення:

 • лікування безплідності подружніх пар;
 • діагностика та лікування невиношування вагітності;
 • лікування загрози переривання вагітності в ранні терміни;
 • лікування запальних захворювань та інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Відділення має клінічні бази:

 • відділення планування сім’ї на 6 поверсі акушерського корпусу ДУ «ІПАГ НАМН України»;
 • кабінет планування сім’ї при ДУ «ІПАГ НАМН України» – лікувально-діагностичний та науково-методичний центр з питань збереження репродуктивного здоров’я населення України.

Важливим видом діяльності відділення є науково-методична робота, підготовка і видання Національних протоколів, навчальних посібників та Наказів МОЗ України з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я жінок.
Щорічно всі працівники відділення беруть участь у роботі міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених актуальним питанням акушерства та гінекології – до 20 доповідей на рік.

Співробітники відділення приймають активну участь у підвищенні кваліфікації лікарів:
– проводяться доповіді для курсантів циклів передатестаційної підготовки та первинної спеціалізації з акушерства і гінекології, сімейних лікарів;
– щорічні семінари та доповіді для акушерів-гінекологів України з питань збереження репродуктивного здоров’я;
– просвітні заходи для широких верств населення України.