Ткачук Людмила Іванівна

Перелік всіх медичних спеціальностей: лікар невролог дитячий

Кваліфікаційна категорія: вища

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Наукове звання: старший науковий співробітник

Посада: провідний науковий співробітник Відділення психоневрології для дітей з перинатальною патологією та орфанними захворюваннями

Клінічний стаж: більше 40 років

Науковий стаж: більше 25 років

Післядипломна освіта, курси:

 • Курси підвищення кваліфікації з спеціальності «Дитяча неврологія»;
 • Регулярна післядипломна освіта (курси підвищення кваліфікації, конгреси педіатрів України, науковопрактичні конференції, круглі столи, форуми).

Основні напрямки роботи:

 • перинатальні ураження нервової системи;
 • розлади аутистичного спектру у дітей;
 • орфанні захворювання;
 • епілепсії та епілептичні енцефалопатії;

Володіння методами діагностики і лікування:

 • діагностична оцінка даних НСГ у новонароджених і дітей першого року життя з неврологічною патологією – з метою вирішення питання про необхідність проведення дегідратаційної та метаболічної терапії з урахуванням їх показників та оцінки проведеного лікування (у разі наявності ознак гіпертензійно-гідроцефального синдрому). Визначення необхідності проведення МРТ головного мозку;
 • оцінка показників ЕЕГ-картування при пароксизмальних станах у дітей з метою уточнення їх характеру (епілептичні, неепілептичні);
 • діагностична оцінка змін на МРТ головного мозку у співвідношенні з клінічними проявами неврологічного захворювання;
 • освоєно значення кількісних показників метаболітів мозку (NAA, Cho, Cr, Lac та ін.), визначених методом МРС головного мозку в характері формування неврологічної патології у дітей;
 • застосування в лікуванні епілептичних нападів у дітей сучасних анти конвульсивних препаратів, в тому числі з широким спектром дії (топамакс, леветірацетам);
 • застосування препаратів нейрометаболічної дії з протисудомними чи протинабряковими властивостями (кортексин, цитіколін, гліцисед, магне В6, пантокальцин) у новонароджених з пре- і перинатальною патологією з перших діб життя та при подальшій реабілітації центральної нервової системи у дітей, в тому числі з епілептичними синдромами;
 • діагностична оцінка даних МРТ головного мозку та ЕЕГ з визначенням специфічних змін, характерних для когнітивної епілептиформної дезінтеграції з розладами аутистичного спектру;
 • застосування розробленого комплексного лікування когнітивної епілептиформної дезінтеграції з розладами аутистичного спектру із використанням нейрометаболічної та енерготропної терапії у поєднанні з анти конвульсивною терапією при наявності специфічних епілептичних змін на ЕЕГ, навіть при відсутності нападів.

Інше:
Автор 94 наукових праць, в тому числі методичних рекомендацій, інформаційних листів, 6 патентів на винахід;

Нагороди та премії:

Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України за вагомий особистий внесок в розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм.

 Приналежність до професійних асоціацій:

 • Асоціація дитячих неврологів України

Організація та участь у міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, форумах та інше:

 • І національний конгрес «Актуальні питання перинатальної неврлогії», (2014,2017);
 • Конференції Української протиепілептичної ліги;
 • Участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, з’їздах, конгресах, засіданнях за спеціальністю.