Мигур Михайло Юрійович

Перелік всіх медичних спеціальностей – лікар хірург дитячий

Кваліфікаційна категорія – друга

Посада – молодший науковий співробітник відділення хірургічної корекції природжених вад розвитку у дітей

Науковий стаж – 3 роки

Клінічний стаж – 8 років

Післядипломна освіта, стажування, курси:

В 2015 році затвердив тему дисертаційної роботи на здобуття ступеня кандидата медичних наук: “Оптимізація хірургічного лікування природженої обструкції тонкої кишки у новонароджених дітей”.

У 2016 році пройшов практичний курс «Застосування мініінвазивних технологій в дитячій хірургії».

У 2017 році пройшов практичний курс «Лапароскопічна лікування гриж живота» (лапароскопічна герніологія).

Міжнародні та вітчизняні наукові конференції, форуми та інше:

Приймав участь як доповідач в 5-х науково-практичних конференціях та круглому столі «Актуальні питання хірургії природжених вад розвитку у новонароджених».

Основні напрями роботи:

  • хірургічне лікування природженої кишкової непрохідності,
  • вад передньої черевної стінки (гастрошизис та омфалоцелє),
  • хірургія новонароджених.

Нагороди,премії та інше:

У співавторстві має 26 наукових праць, з них: 11 статей, 8 тез, 7 патентів України на корисну модель.