Пустовалова Ольга Іванівна

Перелік всіх медичних спеціальностей: лікар-лаборант

Кваліфікаційна категорія: вища по клінічній лабораторній діагностиці

Науковий ступінь кандидат медичних наук

Наукове звання: провідний науковий співробітник

Посада: лікар-лаборант Лабораторії патоморфології

Клінічний стаж: 33 роки

Науковий стаж: 13 років

Післядипломна освіта, курси:

підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення, cтажування та ПАЦ  з клінічної лабораторної діагностики на базі НМАПО ім. Шупика ;

Основні напрямки роботи:

    • морфологічна діагностика запальних захворювань шийки матки;
    • морфологічна діагностика хроничніх запальних захворювань органів дихання та шлунково-кишкового тракту у дітей;
    • морфологічна діагностика дисгормональних захворювань молочних залоз жінок фертильного віку на підставі дослідження цитологічного та імуноцитохімічного матеріалу.
    • Досконало володіє сучасними цитологічними, електронномікроскопічним та імуноцитохімічними методами досліджень.

Пустоваловою О.І. впроваджено неінвазивні методи цитологічних та імуноцитохімічних досліджень бронхоальвеолярного лаважу, індукованого мокротиння, назального  секрету. Вперше доведено, що затримка процесів регенерації епітелію бронхів поєднано з процесами апоптозу та макрофагальної реакції.

Автор та співавтор більше 60 наукових робіт, у тому числі 8 патентів на винахід; 2 монографій.