Лабораторія цитології, ендокринології та біохімії

Завідувачка лабораторіїПустовалова Ольга Іванівна, провідний науковий співробітник, кандидат медичних наук, телефон (044)483-92-47.

Cпівробітники лабораторії:

Близнюк Зоя Валентинівна – науковий співробітник

Cтрижак Світлана Костянтинівна – науковий співробітник

Колос Олена Василівна – інженер першої категорії

Рудяка Любов Миколаївна – лаборант І категорії

Шиліна Олександра Сергіївна – лаборант І категорії

Лавринович Наталія Сергієвна – лаборант І категорії

Кисіль Валентина Петрівна – лаборант І категорії

Плохая Людмила Володимирівна – технік


У 2022 році, на базі кількох лабораторій була створена лабораторія “ Цитології, ендокринології та біохімії ”, в якій підтримуються всі три традиційні напрями досліджень в інституті.

Керівник групи цитологів Пустовалова Ольга Іванівна – провідний науковий співробітник, кандидат медичних наук, учениця член-кореспондента НАМН України, доктора мед. наук, професора, дійсного члена Інтернаціональної академії патологів Задорожної Тамари Данилівни.

Групою цитологів проводяться перспективні наукові дослідження:

– бронхоавеолярного лаважу, браш-біопсій, індукованого мокротиння, назального секрету у дітей з хронічними запальними захворюваннями органі дихання;

– цервікального каналу та ендометрію при патології органів-мішеней репродуктивної системи у жінок з безпліддям, інфекціях і ендокринних порушеннях;

– виділень із молочних залоз у жінок з дисгормональними захворюваннями.

Цитологічні дослідження проводяться згідно з розробленими та затвердженими РПК “Патологічна анатомія” НАМНУ, МОЗ України протоколами дослідження цервікального каналу жінок (ПАП-тести) та браш-біопсій і лаважної рідини дітей.

Методи цитологічної діагностики: забарвлення за Романовським-Гімза; Папаниколау).

Імуноцитохімічні методи: проліферативні фактори (Кі-67, PCNA); рецептори до естрогенів, прогестерону; онкомаркери:р16 (білок інгібітор кіназ р16INK4a), натуральних кілерів СД-56 та СД 138, антигени до імуноглобуліну Е (IgE) та А(IgА).

Обладнання:
Мікроскопи “OLIMPUS–BX51”; (Япония), оснащений цифровою фотокамерею та комп’ютером.

Лабораторія ендокринології та біохімії була заснована в 1958 р. на базі НДІ ОХМАДИТ. Керівником лабораторії ендокринології була проф. Т.Д.Травянко (1958-1998), одна із засновниць вітчизняної школи гінекологічної і акушерської ендокринології. З 1999 по 2017 р. лабораторією керувала проф. З.Б. Хомінска .
Керівником групи біохімії була В.К. Тищенко ( 1958 -2022 р.)
Лабораторія радіології була заснована в 1986 р. після аварії на Чорнобильській АС. Керівником лабораторії був А.А. Яковлєв (1986 – 1996 р.)

Керівник групи ендокринології Близнюк Зоя Валентинівна -молодший науковий співробітник

Основні напрями наукових досліджень: тісний взаємозв’язок здоров’я людини, взагалі і, зокрема жінки, із гормональним гомеостазом забезпечує одне з провідних місць гормональних досліджень у вирішенні актуальних проблем акушерства та гінекології, формує окрему галузь науки, якою є акушерсько-гінекологічна ендокринологія. Широкий спектр гормональних досліджень, що проводиться в лабораторії охоплює всі основні нейроендокринні системи організму: гіпофізарно-яєчникову, гіпофізарно-надниркову, тиреоїдну, симпато-адреналову, гормональну функцію підшлункової залози та епіфізу. Тонкі механізми порушень тієї чи іншої ендокринної системи встановлюються завдяки використанню додаткових досліджень тропних гормонів гіпофізу, ліберинів гіпоталамусу, цитокінів, простагландинів та їх похідних, зв’язуючих білки крові, тощо.

В центрі уваги лабораторії знаходяться такі сучасні проблеми як доброякісні процеси матки, яєчників та молочної залози, інфекції, що передаються статевим шляхом, наркоманія, алкоголізм, соматична патологія та їх взаємовпливи на ендокринну систему взагалі та специфічні функції жіночого організму зокрема.

Керівник групи біохімії – Cтрижак Світлана Костянтинівна – науковий співробітник

Основні напрями наукових досліджень:

– Розкриття патогенетичних механізмів розвитку гормонозалежних патологічних процесів статевої системи невагітної жінки.
– Визначення ролі ендокринних факторів у розвитку ускладнень вагітності та патобіозікістозно-фіброзної хвороби молочних залоз та лейкоміоми у вагітних жінок.
– Прогнозування гіпогалактії за гормональними критеріями у жінок із мастопатією.
– Вивчення ендокринної забезпеченості вагітності при акушерській та екстрагенітальній патології.
– З’ясування ролі та місця ендокринних маркерів у перинатальному скринінгу уроджених вад плода.
– Проведення ендокринних досліджень в системі новітніх репродуктивних технологій.
– Встановлення гормональних еквівалентів рівня психоемоційного стресу у дітей та жінок в умовах норми і патології.
– Визначення впливу екологічних чинників на ендокринні органи жіночого та дитячого організмів.
– Гормони жирової тканини та гормональні маркери стану репродуктивного здоров´я жінок за умов метаболічного синдрому.
– Вегето-судинна дистонія (соматоформна дисфункція вегетативної нервової системи) та гормональні показники забезпеченості менструальної функції жінки.
– Встановлення взаємозв’язку між хронічними запальними процесами статевих органів жінки та порушенням її гормонального статусу.
– Визначення ролі стрес-асоційованих гормонів у перебігу післяопераційного періоду за умов поєднаної гінекологічної та іншої хірургічної патології.
– Вивчення енергетичного обміну, фосфоліпідного складу клітинних мембран, макро- та мікроелементів при акушерській патології.
– Визначення взаємозв’язку метаболічних процесів сполучної тканини з постсинтетичною модифікацією білків при патології сполучної тканини у вагітних та дітей з ревматичними пороками серця.
– Вивчення показників вуглеводного обміну (лактози, сіркоглікоїдів, фруктози) в грудному молоці матері в нормі та за умов мастопатії.
– Аналіз стану перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) за показниками дієновихкон’югатів, малонового діальдегіду, гідроперекисей та антиоксидантної системи в еритроцитах крові при гіпоксії у новонароджених, вагітних та невагітних жінок.
– Визначення показників перекисного окислення білків (ОМБ) в сироватці крові як маркерів активності запального процесу.
– Оцінка стану слизових оболонок ЖКТ за визначенням білкововуглеводних комплексів (глюкозоаміногліканів, сіркоглікоїдів, фракцій сіалових кислот, фукози) в копрофільтратах у дітей із запальними гастроентерологічними захворюваннями.
– Проведення гормональних досліджень для клінічних підрозділів ДУ “ІПАГ ім. акад. О.М. Лук´янової НАМН України”.

– Здійснення консультативної допомоги лікувальним закладам країни з питань гормональної діагностики.

Методи лабораторної діагностики: імуноферментний, радіоімунологічний, біохімічний, кольпоцитологічний.